DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støylitteratur

  • Støy er behandlet i Arbeidstilsynets bestillingsnr. 398, 421 og 423.
  • Evans G W et al (1995): Chronic noise and psychological stress. Psychological Science 6: 333-38.
  • Aasvang GM, Ihlebæk C, Ursin H, Engdahl B. Trafikkmiljø, stress og helse. Rapport fra Statens institutt for folkehelse, 1999. Klikk her for rapporten om trafikkmiljø, stress og helse.
    Folkehelsa har flyttet litt omkring på dokumentene så det kan være at du må søke på "trafikkmiljø" eller "trafrikkstøy" på nettstedet der.
  • Stallen PJM. A theoretical framework for environmental noise annoyance. Noise & Health 1999, vol. 3, s. 69-79.
  • Wyller TB. Miljøstøy og helse. Tidsskrift for Den norske lægeforening 1986, vol. 106, s. 31-34.
  • Wyller TB, Hortemo S, Kvalvaag G. Helseeffekter av vegtrafikkstøy. Oslo, Vegdirektoratet/Helsedirektoratet, 1991

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøylitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk
litteratur