DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

SBSlitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

Se også MCSLitteratur

  • Evengård B, Komaroff AL (1999): Kronisk trøtthetssyndrom finns. Påverkan på biologiska parametrar kan mätas. Läkartidningen 96:3166-69
  • Merz S (2002): Chronic fatigue syndrome Läkartidningen 34: 3282-87. (skår 1-2)
  • Wiesmüller GA (ed) (1998): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. I. Sick Building Syndrome (SBS). Allergologie 21:177-79. (skår 1- omfattende litteraturliste))
  • Wiesmüller GA (ed)(1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder II. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko- syndrom). Allergologie 22 (Heft 9) (skår 1 - omfattende litteraturliste))
  • Wiesmüller GA (ed) (1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko- syndrom). Allergologie 22 (Heft 12):161-760. (skår 1 - omfattende litteraturliste)) (Tidsskriftet finnes i Voksentoppens bibliotek).

    Se også:(Belin 1995, Eriksson 1992, Aas 1990, Wiersmüller 1998).

Utskriftsvennlig versjon





DU ER HER :

ForsideSBSlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur
sykdommer og plager