DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Plantelitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Burge H A et al (1982): Evaluation of indoor plantings as allergen exposure sources. J Allergy Clin Immunol 70: 101 -8 (skår 1 (-2)
  • Pearson WS (1994): Easy breathing in the office. Horticulture Week (Nov 17):24-27 (skår 2)
  • Ramfjord H (1994): Inneplanter som kan gi allergi/irritasjon. Astma, Allergi nr 2/94: s19 (skår 1)
  • Stranhede S.-O (1993): Vådliga och vänliga växter i vår närmiljö. Utbildingsförlaget Brevskolan, Stockholm (skår 1)
  • Strandhede S.-O. (Ramfjord H (1995): Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø. Norges Astma- og allergiforbund, Sør-Trøndelag fylkeslag (ISBN 82-993403-0-6. (Alfabetisk oversikt over en rekke planter. Meget nyttig. Skår 1.)
  • Ulrich R S (1984): View through a window may influence recovery from surgery. Science 224:420-1 (skår 2)
  • Ulrich R S et al (1991): Stress recovery during exposure to natural and urban environments. J Environmntal Psychology 11: 201-30 (skår 1) (skår 2)
  • Wolverton B C et al (1984): Foliage plants for removing indoor air pollutants from energy-efficient homes. Economic Botany 38: 224-8

  • Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø av Sven-Olov Strandhede (og Hallvard Ramfjord) Denne boken anbefales. Den omtaler et stort antall planter med og uten betydning for helse. Utgiver: Sør-Trøndelag Fylkeslag av Norges Astma- og allergiforbund.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePlantelitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
planter og blomster
litteratur