DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Petrifilmlitteratur:

  • Curiale M S et al: Dry rehydratable film for enumeration of total aerobic bacteria in foods: collaborative study. J Assoc. Off. Anal. Chem 1990; 73: 242-8.
  • McGoldrich K F, Fox T L, McAllister J S: Dry medium for detecting contamination on surfaces. Food technology 1986; 40: 77-80)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePetrifilmlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
mikroorganismer
litteratur