DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Middlitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Platts-Mills T et al (1992): Dust mite allergens and asthma; report of the second international workshop. J Allergy Clin Immunol 89: 1046-60 (skår 1-2)
  • Sporik R et al ( 1990): Exposure to house dust mite allergen (Der p 1) and the development of asthma in childhood. N Engl J Med 323:502- 7 (skår 1-2).
  • Wahn U et al (1997): Indoor allergen exposure is a risk factor for sensitization during the three first years of life. J Allergyu Clin Immunol 99:763-9 (skår 1-2)
  • Wickens K et al (1999): Indoor environment, atopy and the risk of asthma in chikldren in New Zealand. Pediatric Allergy and Immunology 10: 199-208 (skår 1-2, 34 referanser)

Mer om husstøvmidd og middallergi er beskrevet i bøkene:

  • Kjell Aas: "Allergiske barn", Cappelen 1993,
  • Kjell Aas & Finn Levy: "Hus og helse", Cappelen 1991
  • Kjell Aas: Elggjengen og allergiene. Forlaget Allergi og miljø 1998
  • Kjell Aas: Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegging og tiltak. Høyskoleforlaget 1999

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiddlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
mikroorganismer
generelt om innemiljø og helse
allergi
litteratur