DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Alger

Alger er en meget mangfoldig gruppe av klorofyllholdige organismer (talofytter) som spenner fra mikroskopiske, primitive enkeltceller til brede belter av grønske og enorme flak av tang og tare.

For innemiljøet er det særlig de encellede algeformene som kan være av interesse. De finnes i store mengder i vann, i jord og støv fra naturen. Inn i husene våre kan det komme betydelige mengder gjennom drikkevann og vann til husholdning og rengjøring. I mange gamle rørledninger kan det være et tykt lag av grønske som gir fra seg alger til vannet i springen. Mikroskopering av en dråpe vann fra springen hjemme kan avsløre et yrende liv med masser av alger.

Vi vet svært lite om betydningen for helse, og det er sannsynlig at de er uskadelige for de fleste. Dette er en utfordring for forskere.

Det er imidlertid rapportert at slike alger kan føre til allergi (med IgE-antistoffer). Testing av dette - for det meste med blågrønnalger - er gjennomført bare i forskningsøyemed. Tall for forekomst i befolkningen er ikke tilgjengelig. Antakelig er forekomsten meget lav.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideAlger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
mikroorganismer