DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

ENØKlitteratur

 • Arbeidstilsynet (1991): Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning (best nr 444).
 • Blom P, Stenstad V, Dahlsveen T (1988): Energiøkonomisk prosjekstering av bygninger. NBI-håndbok nr 37 (ISBN 82-536-0271-5.
 • Brosjyrer kan fås ved de lokale ENØKsentre. SINTEF Også
 • ENØK-Normtall (1999): EDB-program. Vestnorsk ENØK A/S (tlf 55 30 75 00). Demonstrasjonsversjon og opplysninger på hjemmesiden: Enøk
 • Husbanken (1995): «Bolig, energi og varme. Håndbok om sparing av energi i boliger»- HB-3064
 • Opplysningskontoret for energiøkonomisering (1992): Idéhefte for huseiere og husbyggere
 • Opplysnbingskontoret for energi og miljø: Enøk i hjemmet.
 • Oslo Energi Enøk: Enøkguiden. Denne finnes også på internett: enøkguiden.
 • SINTEF (1992): ENØK i bygninger. Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Universitetsforlaget (ISBN 82-00-40909- 0)
 • Småge K P (1999): Enøk Normtall. Verktøyet som hjelper deg raskt til et energi- og effektbudsjett. VVS Teknisk magasin 12/99: 30-32.
 • Statens bygningstekniske etat(1993): Inneklima og energibruk. Melding HO-2/93, ISSN0802-9598.
 • NB: Henvend fylkets Energiektat- ENØKsenter for aktuell litteratur.
 • EDB-program: EiB- Energi i bygninger kan skaffes fra Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (fax 22 69 36 50).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideENØKlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ENØK / HENØK
litteratur