DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Oppslagslitteratur

Det henvises her til noen få oppslagsverk som bør være tilgjengelig for nøyere studier, evt anbefalt lesning for innringere. I tillegg henvises til spesiell litteratur. Her angis noe av litteraturen med skår fra 1-4: som står for henholdsvis «God», «mindre god, men akseptabel», «dårlig», «meget dårlig»). Dette er gjort ut fra Aas’ vurdering av hvor god og relevant dokumentasjonen er i vedkommende publikasjon. (Slik skåring er imidlertid ikke gjort for Aas's egne publikasjoner).

 • Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB: Afprøvning og diskussion af forslag til kriterier for kemiske stoffers evne til at fremkalde allergi og overfølsomhed i hud og nedre luftveje. Sammenfattende rapport. NKB Utskotts- och arbetsrapporter 1994:03, (skår 1- fyldig litteraturliste)
 • Kjell Aas og Finn Levy (1991, 1994,1997): Hus og helse, Cappelen, Oslo,
 • Kjell Aas (1993): Allergiske barn, Cappelen Oslo, 3. utgave
 • Kjell Aas (1998): Godt innemiljø for barn. Veiledning til kartlegging og tiltak. Høyskoleforlaget, Kristiansand
 • Kjell Aas (1999): Allergi i allmennpraksis. Cappelen akademisk forlag, Oslo
 • Kjell Aas (1998): Elggjengen og allergiene. Forlaget Allergi og miljø 1998.
 • Baklid, Ingvild (1990)Boligen vår Norges Byggforskningsinstitutt og Forbrukerrådet.

 • Helsedirektoratet (1990): Retningslinjer for inneluft-kvalitet. Helsedirektoratets utredningsserie 6-90 (IK 2322) - (Skår 2 - Retningslinjene gir ikke noe konkrete tall som nedre granse for hva som er akseptabelt)

 • Norges Byggforskningsinstitutt Hus og Helse. Kompendium.
 • Sosial- og helsedepartementet: Handlingsplan. Forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer 1998-2002 (I-0932 B) (Skår 2-3; altfor diffus)
 • Statens helsetilsyn (1997): Handlingsplan for godt inneklima i Norge. IK-2493 (skår 2)
 • Statens Helsetilsyn (1994): Målemetoder for inneklimaparametre. Statens Helsetilsyn Veiledningsserie 2-94 (IK2452)-(Skår 2: noe ufullstendig).
 • SINTEF (1993): Inneklima- og energiriktige boliger. STF15 A 93041, SINTEF Varmeteknikk, Oslo
 • Folkhälsoinstitutet (Sverige)/ (1995): Luften vi andas inomhus. Inomhusmiljöns betydelse för allergi och annan överkänslighet. Vetenskaplig kunskapssammanställning(Jan Sundell, Max Kjellman)- Allergiåret 95 (Box 27848, 115 93 Stockholm) (Skår 1).
 • VIKTIG!
  Arbeidstilsynet (1991): Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning. Best. nr 444.
  Bestilles hos: Tiden Norsk Forlag. Postboks 8813 Youngstorget 0028 Oslo. Ordretelefon 22 42 50 04, Fax: 22 42 49 33
 • Forskrifter for miljørettet helsevern for barn i barnehager og skoler (Inkludert i denne databasen).
  Bestilles hos Statens trykksakekspedisjon. Postboks 8169 Dep, 0034 Oslo. Telefaks 22 24 27 86. (Oppgi brosjyrenr I-0848 B)
  E-post: ste-bestilling@ft.dep.telemax.no

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOppslagslitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur