DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vedfyring

Åpne ildsteder (peis) og særlig koks- og vedovner brukes mye og kan være gode varmekilder. I byer og tettsteder kan de bidra vesentlig til forurensning av uteluften, og under uheldige forhold forurenser de også inneluften.

Virkningen på innemiljøet avhenger av om veden er tørr nok og av trekken i ovn eller peis. Trekker det dårlig slik at man lukter eller ser røyk, blir innemiljøet forurenset. Det kan utløse både astma, neseplager og såre øyne hos uheldige (med hyperreaktive slimhinner hyperreaktivitet , irritanter).

ILD

Bruken av slike ildsteder krever ekstra tilførsel av friskluft utenfra, ofte 40-80 l/s for en åpen peis. Lukket ildsted (vedovn og lignende) bruker bare en tiendedel av luft i forhold til peis.

Hvis lufttilførselen ikke er tilstrekkelig (for eksempel for få åpne tilluftsventiler) vil avtrekkket fra pipen ikke strekke til, og det kommer røyk og sot inn. Det samme kan lett skje hvis en avtrekksvifte for eksempel på kjøkkenet er i bruk og overdøver trekkeffekten i pipeløpet.

Peisfyring fører ofte til røyk- og sotforurensninger inne på grunn av dårlig trekk eller feilaktig bruk. Veden må være tørr. Fyr opp med småved og et lite bål til skorsteinen er blitt varm. Når skorsteinen er blitt varm, vil den ta unna bedre og du kan lage større bål. Men OBS: det må være tilstrekkelig lufttilførsel; er rommet tett, kan ikke skorsteinen trekke!

Pelletkamin

Særlig ut fra energisparing og miljøhensyn anbefales nå bruk av pelletkaminer. De kan være dyre å ankaffe og montere, men over 5-6 års bruk sparer man inn dette. Les svensk omtale i Råd och rön.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVedfyring

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk