DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Varmeveksler

Energiøkonomisering krever at varmen i avkastluften overføres til friskluften. Dette skal ikke gjøres med gjenbruk av luften (omluft), men ved at varmen fra avkastluften fanges opp i et metallaggregat (varmeveksler, varmegjenvinner) og overføres til friskluften gjennom atskilte, lukkete kanalsystemer i aggregatet. For å sikre brukbar temperatur når det er kaldt ute, suppleres varmeveksleren med et varmeelement, vanligvis på ca 1000 Watt.

Det finnes et nytt norsk varmegjenvinningssystem av mer spesiell type som også har en kjøleeffekt om sommeren. Det tar vare på energi og sørger for å transportere den dit det er bruk for den i forhold til temperaturforholdene, men dette systemet har ikke noe å gjøre med ventilasjonen, dvs man må ha ventilasjonssystem i tillegg: "LEGABEAM" fra Energy Building System, Bergenv 16 4344 Kvernaland)

Standard balansert ventilasjonssystem for boliger kommer på ca NOK 40-50 000, noen ganger noe lavere pris. Det er mange leverandører, men ikke alle er like kompetente.

NB Selv om man har balansert ventilasjonssystem, skal man kunne åpne vinduer for ekstra lufting. Det er bare i helt spesielle laboratoriebygg o.l. hvor dette ikke gjelder.

Kjøleanlegg:

Der ventilasjonssystemet er forsynt med kjøleanlegg for sommerbruk, skal vinduer holdes lukket for å gjøre bruk av kjølingen og ikke sløse med kjøleenergien. Ønsker noen likevel å åpne vindu for en periode i en slik situasjon, skal dør til rommet holdes lukket!

Ventilasjonforskrifter

Nye byggforskrifter stiller krav som kanskje er noe for høye hvis man unngår kjemisk forurensning av innemiljøet gjennom bevisst materialvalg mm.

For boliger forutsettes at det er spesielt mekanisk avtrekk som minimumskrav for kjøkken med 20 liter pr. sekund, bad 15-30 liter pr. sekund, toalett i bolig 10 liter pr. sekund og fellestoalett/offentlig toalett 15 liter pr. sekund pr. toalettstol.

Vanlige veiledende krav for boliger er minimum 0,5 luftskifte pr time også¨når rommene ikke er i bruk. Er det peis eller andre åpne ildsteder i rommet, krever god frisklufttilførsel. Med bål på peisen eller lignende er det behov for en frisklufttilførsel på 40-80 l/s. Soverom bør sikres 7 liter pr. sekund og person.

For andre bygninger gjelder vanligvis minstekrav på 2 liter pr. sekund pr.m2 og 7 liter pr. sekund pr. person. Veiledningen for boliger tilsvarer et luftskifte på minst 2 omsetninger pr. time ( ½ /t), men dette er ofte for lite. Samtidig skal lufthastigheten ikke overstige 0,2 meter pr. sekund for å unngå trekkproblemer.

Er det høye tilførsler av gasser fra nye bygningsmaterialer, innredninger, aktiviteter osv., bør luftskifte være betydelig høyere, og minst 30 liter pr. sekund. Forurensninger i luften skal ikke forsøkes løst med øking av ventilasjonen, men ved å fjerne forurensningskildene.

Ved røyking inne må luftskiftet være enda høyere enn dette. Så høyt luftskifte fører nødvendigvis til stor lufthastighet og trekk. Røyking må skje ute eller i spesielle røykerom med adskilt kraftig ventilasjon og undertrykk i forhold til tilstøtende rom.

Barnehager og skoler og yrkesbygg med stor personbelastning eller kjemisk belastning bør ha balansert ventilasjonssystem med god kapasitet og mulighet for opp- og ned-regulering . Se KSM for skoler.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVarmeveksler, Kjøleanlegg, Ventilasjonforskrifter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
temperatur