DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vannbasert maling

Mange tror at vannbasert maling er særlig miljøvennlig, men det er feil bortsett fra at de inneholder lite løsemidler som kan gi sykdom i yrkessammenheng. Vannbaserte malinger er komplekse blandinger av fargestoffer, bindemidler, hjelpeløsere, filmdannere, biocider og myknere, pH-regulatorer med mer.

Bindemidler: polymerdispersjoner (latex) men med rester av monomerer som kan gi plager. Mengde av monomer kan være 0,3 g pr kilo maling - nok til plager.

Hjelpeløsere: mange muligheter. Flyktige hydrokarboner: white spirit. Alkoholer: etanol, propanol, butanol. Mindre flyktige glykoler: etylen- og propylenglykol) Propylenglykol er vanligst komponent. De kan avdampe i lang tid (avhengig bl.a av malingens tykkelse/antall strøk).

Biocider Isotiazolinoner blir mest brukt. De er utbredt brukt også i kosmetikk (NB kontaktallergi!), Det kan også finnes formaldehyd i lave konsentrasjoner eller formaldehydfrigjørende stoffer (OBS mot vannbasert maling på sponplater).

Myknere omfatter ofte ftalater, se dette (dibutyl-ftalat, dioktylftalat). De har lav flyktighet, men kan avgis til luft over lang tid. NB påvist virkning på planters enzymer (karotenoidsyntesen) som kan føre til hvite blader. Seriøse produsenter forsøker nå redusere/unngå bruk av ftalater.

pH-regulator: vanligst ammoniakk.

NB FORSKNINGSPROSJEKT v FIPALM (henvend vedr pasienter: Kjell Aas eller prof Egil Jellum, Biokjemisk RH) undersøker spesielt reaksjoner klinisk og i lab for:

metyl-4-isothiozolinone
benz- isothiozolinone
Acticide (biocid)
2-amino-2-metyl-l-propanol
metylmetakrylat + butylakrylat
propylenglykol
+ evt andre spesielt mistenkte komponenter

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVannbasert maling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
maling