DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Utlufting. Utbaking.

  • Nye materialer inneholder ofte flere kjemiske stoffer som kan avgasse
  • Det gjelder bygningsmaterialer, møbler, madrasser, leker etc
  • Alle nye materialer bør utluftes i relativ høy temperatur og høyt luftskifte før de tas i bruk inne
  • I løpet av 2-4 uker med utlufting reduseres ofte avgassingen til under halvparten .

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk. Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting. For bygninger brukes ofte ordet "utbaking" for slik utlufting. God utlufting får man med hyppige perioder med gjennomtrekk eller ved å kjøre et ventilasjonssystem i høyeste hastighet.

I praksis betyr dette at nyinnkjøpte varer som har ligget på lager innpakket i plast (for eksempel nye madrasser), pakkes ut av plasten og luftes godt i mange dager før de tas i bruk.

Nybygde eller ny-ombygde rom bør ha lang utbakingstid. Hvis man kan holde høy romluftstemperatur (f.eks 25-28° C) og gjennomføre god utlufting, avgasses vanligvis det vesentligste og verste i løpet av 14 dagers tid. I nybygg kan det imidlerid ta mange måneder før den samlede emisjon kommer under grenseverdien (400 mikrogram/m³) for TVOC. I slike bygg bør ventilsjonssystemet kjøres med god hastighet kontinuerlig - og vel å merke uten reduksjon om natten eller i helgene etc.

Statens helsetilsyn anbefaler utlufting i 1 måned med over 30° temperatur og ventilasjonsanlegg på full kapasitet hele døgnet i 6 måneder etter ferdigstilling (Statens helsetilsyn (1995): Inneklima - en veileder for kommunehelsetjenesten. IK-2489).

Det sier seg vel nesten selv at disse forholdene taler for at nyinnredninger og innendørs maling etc fortrinnsvis bør gjennomføres om sommeren.


Spørsmål om utbaking :
Vi har bygd hus, men vi må flytte inn straks det er ferdig (i april). Kan vi få til brukbar utbaking etter at vi har flyttet inn?

Svar
Du er kommet et godt stykke på vei mot et godt inneklima hvis du har valgt materialer med omhu og har sørget for rent bygg under hele byggeprosessen, men selv da vil et nytt bygg avgi betydelige mengder gass til innemiljøet i mange måneder.
Med evt nye eller nymalte innredninger, møbler, nye madrasser etc øker slik avgassing.

Avgassingen øker med temperaturen, og med god ventilasjon (gjennomlufting) vil materialene kvitte seg med mye på de første par ukene (kort halveringstid for mange avgassinger).
God utbaking er derfor lettest å få til om sommeren.
Men alle monner drar! Om du ikke får til optimal utbaking, vil all gjennomlufting (evt økt ventilasjonshastighet) i så høy temperatur som praktisk og økonomisk mulig bidra til å fjerne avgasser både før og etter innflytting.
Da er det viktig å ha minst mulig inne som vil absorbere (trekke til seg) gasser og så frigi dem langsomt over tid ( har høy sinkeffekt) slik som vegg til vegg tepper, møbelstopp og -tekstiler m.v.. Også støv har sinkeffekt, så godt renhold hjelper også.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideUtlufting. Utbaking.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ventilasjon