DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Teppegulv anno 2013

 • Teppegulv representerer en betydelig risiko for forurensning av inneluft.

 • Helserisiko: slimhinneirritasjon, hoste, tett nese, såre øyne, inneklimasyke, allergi, astma, eksem.
  Hyppig forekommer hodepine og nedsatt arbeidsevne.

 • Nye tepper kan fungere bra så lenge de de absorberer støv og gasser, men det kan frigjøres kjemiske stoffer (bl.a.ftalater og formaldehyd ) fra teppematerialet og evt. fra sparkelmasse og lim.

 • Etter noen tids bruk blir teppet imidlertid mettet. Da avgir teppegulv det de har deponert av gasser og kjemisk lastet støv, til inneluften.

 • Renhold for å unngå problemer er omstendelig og kostbart og som oftest utilstrekkelig.

 • Teppegulv frarådes spesielt i barnehager og skoler - og i barns sove- og lekerom.

 • Teppegulv ønskes kanskje av hensyn til akustiske forhold (akustisk miljø), men andre alternativer bør velges for å oppnå et godt inneklima.

Forurensning til luft fra tepper er resultatet av et komplekst samspill som påvirkes av forhold som type og nivå av aktivitet i lokalet, rengjørings-standard og -type, teppe-type og -materiale, fuktighet, statisk elektrisitet, partikkel-størrelser osv. Allergener, damper, gasser og luktstoffer kan deponeres, lagres, endres og senere frigjøres fra tepper ("sinkeffekt").Det gjelder alleslags midlertidige forurensninger fra luft, skotøy, klærm.m.

I den danske "Rådhusundersøkelsen" var areal lodne flater og teppegulv sterkt relatert til inneklimaproblemer ("sick building syndrome" = SBS. Senere er det vist at opphopning av bakterier og annet organisk materiale i teppene var sterkt relatert til disse symptomene.

Det hoper seg opp mer allergener, proteiner, mugg og annen forurensning i tepper enn på harde belegg.

Det er påvist positiv prikktest med støvekstrakt fra vegg-til-vegg-teppe og antistoffer mot støvekstraktet som er rengjort på vanlig måte (10). Forekomst av inneklima-problemer,allergi- og overfølsomhetsreaksjoner er høyere både i hjem og i skoler med teppegulv. Selv indirekte eksponering for allergener fra husstøvmidd og pelsdyr i konsentrasjoner som er funnet på skoler, kontorarbeidsplasser og i andre lokaler, kan være tilstrekkelig til å opprettholde allergisk inflammasjon, hyperreaktivitet med overfølsomme luftveier og kan sensibilisere dispnerte individer.

Tepper lar seg i praksis ikke rengjøre tilfredsstillende med dagens metoder.

Allerede i en konferanse om teppegulv arrangert av Teppeleverandørenes Landsforening i 1994 ble det opplyst fra Teppeleverandørene selv at bruk av teppegulv forutsetter daglig renhold fra første dag med god støvsuger med roterende børster og et systematisk hovedrenhold med dyprensing årlig (helst halvårlig avhengig av belastningen).
Det er lite sannsynlig at husholdninger, barnehager og skoler har utstyr og praktisk og økonomisk mulighet for dette. For institusjoner, kontorbygg, hoteller o.l. kan utgifter til rengjøringspersonalet virke skremmende.
Det foreligger heller ingen offentlig godkjent støvsugertest som viser at dette virkelig er effektivt.
Det nærmeste en kan komme foreløpig er enkeltge publikasjoner: I en dobbelblind intervensjonsstudie i kontormiljø (Skulberg et al, 2004) ble det vist at kraftig forbedret renhold med støvsuging og damprengjøring av teppegulv samt behandling av møbler med flytende nitrogen og etterfølgende kraftig støvsuging kunne redusere forekomsten av symptomer.

Tepper kan også inneholde skadelige kjemiske stoffer. I en amerikansk undersøkelse ble det bl.a. funnet foruroligende høye konsentrasjoner av bly og andre trafikkforurensninger. Nye tepper med underlag av polystyrenholdig materiale kan avgi illeluktende og irriterende gasser gjennom lang tid etter installasjon.

Opphopning av organisk materiale i tepper gir næring for mikrobiologisk aktivitet dersom tilstrekkelig fukt blir tilgjengelig ved lekkasjer, kondens eller høy relativ fuktighet. De gir god beskyttelse og levevilkår for husstøvmidd.

Kjemikalier som blir brukt til renhold og "sjamponering" av tepper, kan medføre både hud- og slimhinneirritasjon. Dette kan skyldes både avdamping, aerosoldannelse og oppvirvling av støv.

Sanering av tepper i lokaler med inneklimaproblemer har bedret situasjonen (11men noe av symptomene kan vare relativt lenge som følge av den overfølsomhet som blirv bygget opp i slimhinnene.

Tepper av kort nålefilt anvendes mye i belastede rom slik som entreer, skoler etc. De fører med seg de samme hygieniske problemene som andre materialer i teppegulv, men kan ved slitasje også avgi en del partikler fra selve nålefilten.

Halvsann markedsføring
Produsenter og forhandlere av teppegulv presenterer stadig påstander om at deres nye produkter er helsefremmende, men Folkehelsa har i en oversikt bestilt av Helsedirektoratet i 2011. ikke funnet noen forskningsdokumenter som gir grunn til å akseptere bruk av teppegulv

MINSTEKRAV til legging av tepper (teppefliser) i yrkesbygg.

 • Alternative løsninger skal være gjennomdiskutert på forhånd med kvalifiserte fagfolk i miljørettet helsevern og verneombud fortrinnsvis etter at ansatte har besvart reløevante spørreskjema.

 • Alternativer:
  • Løse, vaskbare teppestriper under stoler og bord festet med dobbeltsidig tape.
  • Akustiske tiltak i vegger og tak og lyddempende "sokker" på alle stoler m.m.
  • Teleslynge, moderne lyd- og lytteteknologi.

 • Det må på forhånd avsettes og garanteres en romsligs budsjettramme for rengjøring

 • Teppegulv skal bare forsøkes i rom som fra før har et godt inneklima

 • Det brukes teppefliser av god kvalitet med emisjons-sertifikat, som i tillegg er godkjent etter adekvat luktkammer-prøve

 • Teppeflisene må ha god bunn som tillater dyprensing uten at fukt trenger gjennom til underlaget.

 • Underlaget må være ferdig herdet og ikke avgi dunster fra sparkelmasse, lim e.l.

 • Teppeflisene limes fast med dobbeltsidig tape (gjør det lettere å fjerne eller bytte ut skittent belegg, evt flytte teppegulvet ved endrede behov, og kanskje mest aktuel: å gi opp bruken av det.)

 • Teppegulvet må rengjøres grundig hver dag med kraftig støvsuger med roterende børster og allergifilter slik at de ansatte møter til rengjort arbeidsmiljø om morgenen.

 • Teppene skal dybderenses årlig med adekvat væske (f.eks dampvasking) og utstyr etterfulgt av forsvarlig utlufting

 • Fortsatt bruk eller fjerning skal vurderes årlig.

Allerede i 1991 uttalte Helsedirektoratet (rundskrivene IK-21/91 "Teppegulv i barnehager og skoler" og IK-38/91 "Veiledning om inneklima i barnehager og skoler") at teppegulv ikke skal legges i nye barnehager og skoler og innen rimelig tid fjernes fra eksisterende, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. Renhold og ventilasjon må være tilstrekkelig til å fjerne de forurensninger som ikke kan unngås på annen måte. Der man må ha tepper av særlige grunner (akustikk), må de lett kunne tas ut til forsvarlig rengjøring eller utskifting (teppefliser).

I den før omtalte oversikten fra Folkehelsa blir det presisert at det ikke foreligger noen ny forskning som endrer konklusjonen at teppegulv frarådes i barnehager og skoler.

Litteratur
Skulberg KR, Skyberg K, Kruse K, Eduard W, Djupesland P, Levy F, Kjuus H. (2004): The effect of cleaning on dust and the health of office workers: an intervention study. Epidemiology.15: 71- 8.
Se Teppelitteratur

(Sist oppdatert 14. april. 2013)
Kjell Aas

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTeppegulv anno 2013

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
yrkesbygg
materialer og byggeprosesser
renhold
skoler og barnehager
egen bolig
gulv
luftkvalitet