DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom

  • Det vanligste er vanligst.
  • Her er noe å tenke på først om du lurer på om innemiljøet kan ha betydning for bestemte plager.
Skjema

Mange opplever sykdommer og helseplager der de kan mistenke at det er ett eller annet i innemiljøet som har skylden, helt eller delvis. Slik forekommer ofte i mange land og ikke minst i nordiske land. Se for eksempel oppslag i det svenske Aftonbladet "Husen som gör en million sjuka", klikk her

For sykdommer og plager der det oppstår mistanke eller spørsmål om årsaken finnes i inneklimaet, må man vanligvis først vurdere andre årsaksforhold. Unntak for dette gjelder ved kjent allergi mot typiske innendørs allergenkilder (dyr, husstøvmidd, muggsopper) og tydelig sammenheng mellom plagene og opphold innendørs. Unntak kan (kanskje) også gjelde ved kjent hyperreaktivitet hos pasienten og typiske symptomer i innemiljøet.

For hver sykdom finnes det vanligvis flere alternative årsaker (differensialdiagnostikk). Hit hører f.eks infeksjoner, svulster, sårdannelser, psykosomatiske reaksjonsformer, nevroser osv. Dette må avgjøres ved legeundersøkelse.

Her skal nevnes mulige - og relativt vanlige- sammenhenger med inneklima som kan være aktuelle.
Er det store plager, bør du snakke med legen din om det.

Dette kan ikke bli fullstendig, for her skaper individualiteten både hos pasient og miljø en mangfoldighet som etterlater mange åpne muligheter.

Men det vanligste er vanligst - ingen statistikk kommer utenom det!


ØYNE

Symptom Hyppig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Svie, sårhet mineralull-dryss*
Svevestøv m/ kjemi (obs skjermarbeid!)
Dårlig arbeidslys
*ikke forseglet isolasjon på himlingsplater
Røde øyne, konjunktivitt mineralull-dryss*
Svevestøv m/kjemi,(allergi?)
*ikke forseglet isolasjon på himlingsplater
Såre, trette øyne dårlig arbeidslys arb.plass/tavle skal ha > 300 lux
Rinnende øyne med kløe allergenkilder:
dyrestøv,
husstøvmidd,
melstøv etc yrkesallergener
Allergener på svevestøv.
Fra sedimentert støv med fingrene til øynene.
Røde, såre øyne med svie, (tåreflod) irriterende avgasning,formaldehyd o.l Se om formaldehyd, men mange andre gasser er mulig årsak. Svevestøv Mineralullstøv?
Røde, såre øyne med svie (tåreflod?) Tobakks-røyk og -støv
Svevestøv (mineralull!)
NB mange har lav tåleterskel

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

HODEPINE/ TUNG I HODET

Symptom Vanlig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Tung i hodet, generell hodepine Mange! Takvarme. Manglende solavskjerming,Kjemi i gass- eller på svevestøv. Vanlig ved dårlig inneluft, dårlig ventilasjon, trekk, dårlig høyt renhold og feil temperatur.
Pannehodepine Feil/dårlig belysning Svakt lys, feil lysfarge. Trekk.Blinkende lysrør.
Migrene Dårlig inneklima virker forverrende NB spesiell disposisjon

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

NESE OG HALS

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

Symptom Vanlig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Snue, tett nese Svevestøv m/kjemi,irritanter (kjemi, lukt), allergener Mye høyt støv uten regelmessig rengj.
Trekk, gulvkaldt
Snue, serienys, tett nese, nesekløe (+ øyeplager?) Allergener (dyreallergener inne,pollen utenfra) Allergener fra andres klær?
Heshet, sliming i halsen, kremting Svevestøv. Allergener, irritanter ved allergi/hyperreaktivitet Svevestøv med kjemisk last. Dårlig renhold av høye flater.

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

HUDEN

Symptom Vanlig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Tørr, kløende ansiktshud Kjemisk forurenset støv, irriterende støv Svevestøv, mineralulldryss

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

NEDRE LUFTVEIER og LUNGENE

Symptom Vanlig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Tørrhoste, hosterier Svevestøv m/kjemi,irritanter (kjemi, lukt), allergener Passiv tobakksrøykingi hjemmet? Bronkial hyperreaktivitet? Allergi?
Hoste med slim Svevestøv m/kjemi,irritanter, passiv tobakksrøyking, allergener Tobakksrøyking? Bronkitt?
Astma Svevestøv m/kjemi,irritanter (kjemi, lukt), allergener Se om Astma

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")

ALLMENTILSTANDEN

Symptom Vanlig inneklima-årsak Kommentar/ henvisning
Ekstrem tretthet Dårlig luftskifte
høyt CO2 + annen kjemi. Svevestøv m/ kjemi
Ekstrem slapp Dårlig luftskifte
høyt CO2 + annen kjemi. Svevestøv
Konsentrasjons-problemer Dårlig luftskifte
høyt CO2 + annen kjemi. Svevestøv

Les om: andre mulige årsaker ("Differensialdiagnoser")Aktuelt spørsmål

Sår hals og mister stemmen
Vi har tatt i bruk et nytt kontorbygg som etter sigende er lagd med henblikk på et godt innemiljø, og det er veldig trivelig på mange måter.
Det har nå vært i bruk i noen år. Jeg og mange med meg får en del plager når vi er på jobb der. Vi er ganske sikre på at det skyldes noe i kontorbygget, for vi blir kvitt plagene i helger og ferier, og får dem igjen etter en time eller to i noen av kontorene.
De fleste av oss blir såre og slimete i halsen og mister stemmen. To som har astma, må bruke ekstra medisiner. Kan det være at luften er for tørr?

SVAR
Slike plager er dessverre ganske vanlige, som du ville sett om du hadde brukt nøkkelordet "hes" eller "heshet". Det ville ført deg til dokumentet Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom. Tørr luft har sjelden skylden for slike plager selv om luften kan bli ganske tørr med moderne ventilasjonssystem uten befuktning. Med befuktning kan urenheter og mikroorganismer i ventilasjonssystemet bidra til inneklimasykdom inkl. slike plager som du beskriver. >BR> Mest sannsynlig - for det vanligste er vanligst - er det at plagene skyldes svevestøv. Det er vanlig fordi renholdet ofte svikter på høye og vanskelig tilgjengelige flater. Der samler støv seg og laster opp kjemiske stoffer; ved aktivitet og luftstrømmer i rommet virvles disse "mikroskopiske glidefly og hangglidere" opp, og mange av dem kommer på hud og slimhinner og pustes inn. Så kommer plagene.
Dette forsterkes hos personer som jobber mye ved datautstyr, på grunn av elektromagnetiske ladninger, og hvis det i rommene er utstyr som avgir kjemiske stoffer til inneluften (kopimaskiner, printere etc).
Verneombud og/eller personalsjef bør vurdere dette.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVanlige sammenhenger innemiljø og sykdom

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø og helse