DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!

  • Et godt innemiljø er alltid sunnere enn et dårlig
  • Et dårlig inneklima kan forårsake og forverre sykdommer og plager
  • Vi puster inn i oss for mye av usunne kjemiske stoffer i luften og på støvet
  • Det kan dreie seg om ulike mekanismer for sykdom og plager på grunn av dette

  • Andre årsaksforhold må alltid vurderes ved mistanke om inneklimasyke
  • Sikker diagnose er ofte vanskelig eller umulig, men ofte finner man ingen annen forklaringPresseklipp

Aftenposten 7. mars 2002(journalist: Sturle Scholz Nærø):" Kjemi-dufter invaderer hjemmet".

Vår kommentar:

Vi har fra før altfor mye kjemiske stoffer i inneluften som vi puster inn. Det er ikke sunt verken for allergikere eller andre!
Bruk sunn fornuft! Bruk ren,frisk luft!

Når rengjøringsmidler og mye annet tilsettes mange ulike lukter (=kjemisk luftforurensning), kan det øke risikoen for at du får et dårlig inneklima. Det beste renhold oppnår du de fleste steder med tørre metoder og evt bruk av rent vann.

Også kjemi som "lukter godt", kan virke vondt!


En sykdom eller helseplage kan ha mange forskjellige årsaker, bl.a. infeksjon (hyppig), skade eller overbelastning, svulst, stoffskiftesykdom, vitamin- eller mineralmangel, forgiftning (intoksikasjon), overfølsomhet (intoleranse) osv., og de kan ha psykiske fenomener som hovedårsak eller som forverrende forhold.
Det du spiser, drikker og puster inn kan inneholde en mengde forskjellige kjemiske stoffer som er til nytte eller til skade eller uten betydning i samspillet med kjemiske prosesser inne i deg.

(Ill.:K.Aas)

Alt liv er kjemi, og helse er avhengig av balanse i vår indre kjemi. Jo mer du får i deg av unødvendige kjemiske stoffer, jo større er risikoen for å bli syk.
Det er påvist en rekke sykdommer og plager som kan skyldes dårlige innemiljø/inneklima .

At det er slik, er lett å forstå når vi husker at

  • vi bruker 12-15 kilo luft pr døgn
  • kjemiske stoffer som pustes inn, kan komme helt inn i oss
  • vi er inne 80-90% av vår tid
  • alt liv er avhengig av et samspill mellom kjemiske krefter inne i oss og i vår nære omgivelse.

Vi er biokjemiske undere og vidundere under kontinuerlig påvirkning.

Myriader av levende celler av forskjellig slag og funksjon bruker kjemi, lager kjemi, lagrer kjemi, signaliserer g kommuniserer med kjemi, lystrer kjemiske signaler, gir fra seg kjemi - hver på sin måte.

Inne i deg foregår det hvert brøkdel av et sekund at samarbeid og en drakamp mellom tusener på tusener av kjemiske stoffer.

(Ill.:K.Aas)

Når drakampen er avbalansert - uavgjort - holder du deg frisk og opplagt. Blir det ubalanse med overvekt og for mye av noen kjemiske stoffer, blir du syk. Fabelaktig at det går bra!

Arveanleggene for disse hundretusener av kjemiske prosesser har vi med oss fra tidenes morgen. Det er de som holder liv i oss, holder oss friske og styrer vår livskraft. Men det har visse (ukjente) begrensninger hva angår mengder og konsentrasjoner av kjemiske påvirkninger utenfra. De begrensningene kan overskrides i mange sammenhenger. Vi må ta hensyn. Det er nødvendig med et slags indre miljøvern!

Vår indre kjemi holdes i balanse av enzymer. Det er hjelpestoffer som enten bygger opp eller bryter ned andre forbindelser. Noe av det som brytes ned, brukes til å bygge opp noe annet, og noe av det blir forkastet og sendt ut av kroppen.

Enzymenes kamp(Ill.:K.Aas)

Enzymene er genetisk styrt. Det meste har vi arvet fra våre forfedre huleboerne. Bare de som hadde et velegnet enzymsystem, overlevde og førte arven videre til oss.

Siden den gangen har menneskene selv skapt tusener på tusener av nye kjemiske stoffer som vi ikke har opprinnelige forutsetninger for å mestre når de kommer inn i vårt kjemiske stoffskifte. Både opprinnelige og nye kjemiske stoffer finnes i materialer og bruksgjenstander som vi omgir oss med hver dag i tillegg til det vi får i oss gjennom mat og drikke - og luft. Heldigvis er vårt indre romslig og motstandsdyktig.

Mange mennesker er opptatt av kunstige tilsetningsstoffer i maten, såkalte E-stoffer. I tarmsystemet vårt er vi imidlertid ganske godt rustet mot fremmed kjemi med bl.a. leveren og andre avgiftningsorganer. Frykten for E-stoffer er som oftest ubegrunnet med de restriksjonene vi har hatt i Norge inntil 1999 (men det kan bli verre om restriksjonene mot bruk av tilsetningsstoffer blir mindre strenge gjennom EØS-avtaler).

Annerledes er det med kjemiske stoffer i luften. Luftveiene er dårlig rustet mot den slags (bortsett fra støv). Kjemiske stoffer som vi puster inn, kan komme uhindret helt inn i oss og blande seg med vår egen indre kjemi.

De fleste stoffene vi får i oss, er heldigvis uskyldige i de lave konsentrasjonene som finnes i vanlige innemiljøer, men noen kan bidra til sykdom og plager - fra milde til meget alvorlige.
Virkningene avhenger av type og dose av belastning og av individuell toleranseterskel

OBS! Det kan være mange og vel så sannsynlige andre årsaksforhold for de nevnte sykdommer og plager.

Årsaksdiagnosen er ofte meget vanskelig (eller umulig) for individer enkeltvis. Sammenhengene er vist ved undersøkelse av større grupper i forskjellige innemiljøer.

Fra barnemunn:
(Ill.:K.Aas)
Kjemi er sånt som smaker så godt i grønne og gule og røde seigmenner, men som jeg kan bli syk av.
Inneklima er noe som lukter vondt når vi kommer inn utenfra. Det er en blanding av promp og parfyme.


Les videre i:


Sykdomsoversikt, Sammenhenger innemiljø og sykdom, Inneklimasyke, Differensialdiagnoser, Biokjemisk forklaringsmodell og Godt eller dårlig inneklima -hva er det?.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommer og plager