DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sykdomsoversikt

Mer og verre allergi og hyperreaktivitet Overfølsomhet
Mer og verre astma og neseplager
Mer og verre eksem

Nedsatt motstandskraft Infeksjoner
mot infeksjoner og stress
Fler og verre "forkjølelser"
Fler komplikasjoner
(bihulebetennelse, ørebetennelser, bronkitt)

Tørr hud, tørre slimhinner, tørste Irritasjon av hud
Irritasjon i øyne, nese, svelg og slimhinner
Tørrhoste
Heshet

Hodepine / tung i hodet Hodepine, uvel
Ekstrem tretthet
Slapphet / uvel-følelse

Dårligere arbeidslyst Nedsatt funksjon
Nedsatt konsentrasjon
Dårligere hukommelse
Tregere tanke
Dårligere læring
Flere feil og uhell

Mer uro Irritabilitet, uro
Mer irritabilitet
Mer aggresjon
  • I tillegg til dette kommer lungekreft ved langvarig eksponering for høye konsentrasjoner av radon og/eller tobakksrøyk.

    OBS! Det kan være mange forskjellige årsaksforhold, og årsaksdiagnosen er ofte meget vanskelig (eller umulig) for individer enkeltvis. Sammenhengene mellom innemiljø og helse er vist ved undersøkelser av større grupper i samme innemiljø


(Ill.K. Aas)
Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (blått), soverom (fiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkl transport (grønt).

De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø, inneklima og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som oftest mye mer forurenset enn uteluften. Inneluften sammen med temperatur og luftfuktighet er det vi kaller inneklimaet.

Dårlig inneklima kan bidra til mange sykdommer og plager og betyr mye også for mennesker uten allergi eller annen overfølsomhet. Det kan bl.a. gi nedsatt motstandskraft mot smitte og gi hodepine, slapphet, uttalt tretthet mm. Forskning har vist at dårlig inneklima i skolen også gir tregere tankevirksomhet og nedsatt læring. Det er jo helt sprøtt! Forskning i yrkesbygg viser tilsvarende reaksjoner på dårlig innemiljæø, og at dette går tydelig ut over produktivitet og lønnsomhet.

For mennesker med allergi eller hyperreaktivitet (eller begge deler) betyr inneklimaet hjemme og i barnehage, skole eller yrkesbygg særlig mye.

For de som har atopisk allergi eller arvelig risiko for å få det, er det særlig mengden av "sinte" allergenkilder (fareklasse 1) i husstøvet hjemme som kan være avgjørende. Støvet i barnehager og skoler inneholder imidlertid også slike allergenkilder, og i noen tilfeller så mye at allergiske elever blir syke. I tillegg virker som nevnt, dårlig luft og luftforurensninger som forsterkere for allergiutvikling - og mye av det virker som irritanter ved hyperreaktivitet (overirritable slimhinner).

Når det snakkes om inneklima, tenker de fleste aller først og mest på ventilasjon (særlig i barnehager og skoler), men det er mange flere forhold som avgjør om inneklimaet blir godt eller dårlig. Ventilasjon og lufting er viktig slik at man får byttet ut brukt luft med frisk luft utenfra, men temperatur, luftfuktighet, støv og renhold er også viktig. Inneklimaet bestemmes også i høy grad av hvor mange mennesker og dyr som er inne, og hvor mye kjemiske stoffer det kommer inn fra materialer og bruksgjenstander etc.

Kombinasjonseffekter

Kombinasjon av flere uheldige inneklimaforhold kan ha en additiv eller synergistisk effekt for induksjon av sykdom (Lindfors et al, 1995).

(Med "odds ratio (OR)" menes grad av risiko i forhold til normalen (= 1). OR på 2,2 betyr således at risikoen er noe mer enn doblet)).

F.eks. i over nevnte publikasjon fant man følgende for
risiko for astma:

hereditet for astma odds ratio OR 3.0 ( 2.1-4,6)
ETS (passiv røyking)
(ikke angitt aldersvariasjoner)
OR 1.7
fukt i hjemmet OR 1,3
eksponering for katt/hund
hos sensibiliserte barn
OR 2,7
kombinasjon av alle disse OR 8.0 ( 1,9 - 34,1)

Lindfors A, Wickman M, Hedlin G et al: Indoor environment risk factors in young asthmatics: a case-control study. Arch Dis Childhood 1995; 73: 408-412 (skår + 3)

(se Tiltak ved mistenkt inneklimasykdom, se Inneklimasyke , se Overfølsomhet

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSykdomsoversikt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommer og plager