DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvsugere

  • Mange støvsugere på markedet er lite effektive og/eller uforholdsmessig dyre
  • Best resultat oppnåes med sentralstøvsugere og støvsugere med spesielt HEPAfilter (såkalt "allergifilter")
  • Forbrukerrapporten har sammenliknet mange typer, se Forbrukerrapporten 1996 og 1997, senere
  • Riktig bruk og vedlikehold er viktig se Vedlikehold av støvsugere, senere

"Mange støvsugere er samtidig støvblåsere". Det kan du bekrefte hvis du har en dårlig støvsuger. Det er bare å lyse med en sterk lommelykt i ellers mørkt rom mens støvsugeren er i funksjon. Noen støvsugere virvler/blåser også opp støv fra gulvet uten at dette går gjennom støvsugerslangen.

En god støvsuger samler opp mye støv og har "ren" utblåsningsluft, dvs at utblåsningsluften inneholder betydelig mindre partikler enn den opprinnelige romluft.

I undersøkelser av dette som bl.a. er utført ved NTH i Trondheim, er det brukt følgende kriterier for renheten av utblåsningsluften:

meget bra = bedre renhet enn 1% av romluftens partikkelinnhold
tilfredsstillende = omtrent som romluften
dårlig = høyere partikkelkonsentrasjon enn romluft

Sugeevnen må være god, minst med en luftstrøm gjennom slangen på 25 liter i sekundet. Støynivået bør også være lavt. Det skal være lett å ta med seg støvsugeren og komme til der det skal rengjøres, og det skal være enkelt å skifte støvpose, filtre og vedlikeholde maskinen.

For å oppnå ren utblåsningsluft har de beste støvsugerne et motorfilter mellom støvpose og motor og montert HEPA-filtre e.l. finfiltre ("allergifilter") etter motoren - eller de fungerer som sentralstøvsugere med utblåsing gjennom kanaler til beholder utenfor bygget.

Sentralstøvsugere

Den reneste luften etter støvsuging oppnås ved bruk av sentralstøvsuger. Dette er dokumentert bl.a. av Rønborg og medarbeidere 1999.

Ved nybygging og rehabilitering av bygninger anbefales det at installasjon av sentralstøvsuger vurderes. For en vanlig bolig kommer dette på kr 6 - 10.000,-.

Det finnes flere typer.

Vannbaserte støvsugere

Noen støvsugere samler opp støvet i vann, men har en tendens til å blåse ut en aerosol - som kan inneholde oppløselig støvmateriale bl.a. allergener, toksiner etc. Aerosolfunksjonen averteres ofte som en gunstig "luftfukter"! (Vanligvis vil jeg ikke anbefale bruk av luftfuktere (se dette)). Slike maskiner krever også ekstra renhold av selve maskinen, og de er ofte ganske dyre.

Dampstøvsuger

Noen støvsugere virker ved at vann kokes, og dampen blåses mot det som skal støvsuges - og suges opp igjen med smusset. Aas har bedt produsenten om en del detaljopplysninger - foreløpig uten svar. Så lenge dette mangler, er det ikke riktig å anbefale denne typen støvsugere.

Vanndamp som blåses mot overflater, kondenserer og kan føre til økt fuktighet i tekstiler etc (og senere i luften). Vanndamp som blåses inn for eksempel under listverket mot gulv, kan gi restfuktighet innunder listene med risiko for muggsoppvekst.

Vedlikehold av støvsuger

En forutsetning for at en god støvsuger skal fungere godt, er godt vedlikehold av støvsugeren:

  1. Skift støvsugerpose ofte. I støvpose som står lenge i maskinen med støv, blir støvet ristet under støvsugingen og blir stadig finfordelt slik at det kan slippe gjennom materialene og ut i utblåsningsluften . Støvposen skal ikke lukte! Da skulle den forlengst være skiftet
  2. Pass på at filtre og pose er montert riktig! Se bruksanvisningen.
  3. Skift finfiltret som sitter i utblåsningsåpningen i henhold til bruksanvisningen.
  4. Hvis (skumgummi)filtret som sitter mellom motoren og støvposen, er vaskbart, skal det vaskes iallfall for hvert 5. støvposeskift, alternativt bør filtret skiftes da.
  5. Les bruksanvisningen nøye og følg den!
Forbrukerrapporten nr 3, 1996 har en oversikt over prøveresultatene av 38 støvsugere. Der kom noen av de dyreste støvsugerne dårligst ut - særlig de som averteres med tilleggsfunksjoner som "luftfukter" etc (bl.a. Rainbow).

Best i undersøkelsen var Electrolux 25045 (pris ca kr 3.500.-)

"Bra kjøp" var AEG og Vampyr 6450 og 7450 som hørte til de nest beste og var betydelig billigere (ca kr 2000.-) Disse hadde "meget bra" karakteristikk for utblåsningsluften, og samme karakteristikk fikk Vorwerk Tiger 251, Miele 4361, Nilfisk GM 904 og AEG Vampyr 8550)

Forbrukerrapporten nr 8, 1997 har ny oversikt

SINTEF testet et antall støvsugere. Testen viser at Electrolux z 5140 var best i testen (men er rel. tung). Andre gode støvsugere var Volta Gemini 2830 og 2855 (billigere). NB pris på poser og nye filtre kommer i tillegg!

Vinneren

Vinneren i 1997


Forbrukerrapporten hevder at sentralstøvsugere er å foretrekke og bør være standard i nye hus.

Det er gjennomført mange tester av støvsugeresiden 1997 bl.a. i Den norske Forbrukerrapporten dansk test 2003/2005, men utfallet og rådene som gis er omtrent de samme som her.

Spørsmål om spesiell støvsuger

Envirotect støvsuger, tidliger kalt Filterqueen. Har dere hørt om denne før og er den i så fall å "anbefale" for meg med midd og husstøvallergi??

SVAR
Jeg har ikke sett noen sammenliknende tester av forbrukerrådet eller andre der denne støvsugeren deltok, men dette later til å være en dampstøvsuger av en type som kan virke uheldig, ikke minst ved middallergi.
Det er en viss risiko for at den kan etterlate seg litt fuktighet innunder gulvlister og i evt sprekker slik at det kommer fukt i isolasjonsmaterialet, oog det samme kan kanskje skje i madrasser, tepper og stoppede møbler. Hvis det skjer, gir det bedre vekstbetingelser for midd og muggsopper.
Jeg har bedt leverandører av andre dampstøvsugere om dokumentasjon vedrørende dette, men aldri fått noe - og det gir grunn til skepsis.
Uten slik dokumentasjon tror jeg det er sikrere med en god, testet støvsuger med "allergifilter" (HEPA-filter). Du får en god støvsuger for en brøkdel av prisen til denne du spør om! Se f.eks denne testrapporten fra juni 2007.
Spør forhandlere om de har noen andre nøytralt utførte tester å vise deg.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøvsugere

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk