DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvmetoder (Partikkelmåling)

STØVDEKKEPRØVER MED "TAPE-METODEN"

Se om bruken av BM Dust detector i rapporten Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner av Jan Kildesø hos Det danske arbejdsmiljøinstitutet Ved måling av støvavsetninger (kvalitetskontroll, inneklimaundersøkelser) tas det vanligvis prøver fra følgende typer overflater (overflatekategorier):

  • Person-nære: Arbeidsbord, prøven tas utenom det området av bordet som brukeren er mest i kontakt med. Fremre venstre hjørne har ofte vært benyttet. Flatene må være tilgjengelige for renhold.
  • Inventar: Avlastningsbord, vinduskarm, bokhylle eller skaptopper i nivået 80-150 cm. Prøven tas på flater som er tilgjengelige for renhold.
  • Høye flater: Skaptopp eller overside av taklampe, lister, karmer og fra gulvet, (flater over 180 cm).
  • Harde flater: 2-3 prøver tas på et belastet areal (gangbane, under kontor-stol e.l.), 1-2 prøver tas i kroker.
  • Teppegulv: Som for harde gulv.

Prøvene innhentes alltid fra vanrette flater.

Petrifilm kan brukes til å skaffe et inntrykk av forekomst av levende mikroorganismer i støvet ("hygienekontroll av overflater").

Produseres av 3M . Leveres av Food Diagnostics AS, Sognsv4, Postboks 5037 Majorstua , 0301 Oslo. Tlf 22 60 88 58 (dir Heidenreich) som gir god informasjon og service. Grei bruksanvisning og dokumentasjon. Pris ca kr 6.- pr film totalkim (pk a 100), men for muggsopper og gjærsopper atskillig dyrere.

Undersøkelsen: Det brukes 3M Petrifilm "totalkim" levert av Food Diagnostics, Oslo og i henhold til bruksanvisning derfra.

Prøve tas fra de samme lokalisasjoner som evt støvdekkeprøver, ikke mer enn 20 cm fra disse - f.eks. i alt 8 prøver pr rom med 2 fra hvert nivå.

Petrifilm toppfilmen løftes opp, og tørrgel på bunnfilmen fuktes med 1 ml sterilt vann hvoretter toppfilmen legges nedpå igjen og fuktigheten fordeles som anvist i bruksanvisningen. Dette står minst 30 min, evt oppbevares i kjøleskap i inntil 7 døgn før bruk. Ved bruken løftes toppfilmen opp, og den avmerkede prøvesirkel eller del av denne på toppfilmen presses med et jevnt trykk mot flaten som skal undersøkes. Deretter legges toppfilmen tilbake mot bunnfilmen med gel, og dette oppbevares så i ca 30 grader C eller høy romtemperatur i 4 dager før avlesning. Antall kolonier telles/beregnes i henhold til bruksanvisning og skåres som anvist: (< 25 = svært bra (1) :25-50 = Bra (2); 50-100 = Akseptabelt (3); 100 - 200 = Mindre bra (4); 200 - 300 = dårlig (5) og > 300 = svært dårlig (6).)

Omsatt til 1-4 skår angis dette slik: < 50 = 1; 50 - 100 = 2; 100 - 300 = 3; > 300 = 4

Dette ble brukt av elevene selv i en skoleundersøkelse i Loddefjord skole i henhold til MEIS-programmet tilrettelagt og beskrevet av teknisk hygieniker Lars Johnsen i Bergen (nå i Teknologisk institutt, Oslo). Petrifilm ble skaffet fra Næringhsmiddeltilsynet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøvmetoder, Partikkelmåling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv
støvmetoder