DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvmetoder

  • Alle metoder for kvantitering av støv er mangelfulle
  • Partikkeltelling i luft har store begrensninger; resultatene er avhengige av aktiviteter og luftstrømmer i rommet. Spesielt utstyr (som bl.a. "Dust TRAK" leveres av mange firmaer.
  • Måling av sedimentert støv har også mange feilkilder
  • Vi mangler standarder og grenseverdier
  • Noe kan dog gjøres

Kvantitering av sedimentert støv

Det kan brukes flere metoder:

  • Spesialstøvsuging der et bestemt areal støvsuges gjennom et spesialmunnstykke med innebygd filter. Oppsamlet støvmnengde bestemmes ved veiing på analysevekt og støvtype vurderes med mikroskopi, evt elektronmikroskopi (bl.a. ved Folkehelsa)
  • "Wipe-test" der et bestemt areal strykes med et bestemt, fuktet filterpapir. Støvmengden bestemmes med veiing på analysevekt (evt eter tørking).
  • Ekstraksjonsmetoder (gulvtepper) - forskjellige teknikker
  • Gel-tape som utføres med en gelatinpreparert tape (benyttes også av politiet i etterforskning).
  • "BM-dust detector"

Spesiell kompetanse i dette området has av cand real Steinar Nilsen, tidligere ISS Norge, nå SINTEF og av teknisk sjef i ISS Norge (se også "Renhold").

"BM-Dustdetector" er et bærbart laserbasert måleinstrument for gel-tape metoden. Det brukes av en rekke nordiske konsulenter, rengjøringsbedrifter og forskningsinstitusjoner. Det har vist seg å være velegnet til blant annet kvalitetskontroll, renholdsplanlegging, metodeutvikling og innemiljøundersøkelser.

Instrumentet ble utviklet av det danske Arbejdsmiljøinstituttet i samarbeid med den nordiske rengjøringsbransjen, med støtte fra Nordisk Industrifond. Som en oppfølging av prosjektet ble det i 1992 utarbeidet felles nordiske bransjenormer for renholdskvalitet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøvmetoder

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv
støvmetoder