DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støvdekkeprøver med "tape-metoden"

Hensikt

Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rom, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.

Prøveomfang

Det er få erfaringer med denne målemetoden i skoler. I hvert av klasserommene bør det taes ca. 4 prøver fra hver av overflatekategoriene pult/bordplate "inventar", "høye flater" og "gulv". Dette bør gi et representativt bilde av miljøer. Det er viktig at støvdekkeundersøkelsene foretas uten at det er gitt noen forhåndsbeskjed om rengjøring i de aktuelle rom.

Utstyr

"BM-Dust detector" (Dust detector) skal anvendes ved disse prøvene. Instrumentet er utviklet av rengjøringsbransjen i Norden.

"BM-dustdetector" er et relativt lite og lett anvendelig instrument. Det er basert på laserlys som gjennomlyser geltapen med støvavsetningene. For å kunne benytte teknikken på tekstile overflater, er det utviklet et spesialmunnstykke, "Bm-carpettester".

Forhandles av ISS Darenas, Ulvenvn 92 b, tlf 22 64 33 50. fax 22 65 04 85.

Virkemåte

Ved støvmåling med BM-dustdetector registreres støvavsetninger på en spesiell geltape, som benyttes ved prøvetaking. Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i %, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv.

I BM-dustdetector belyses kun et begrenset areal av tapen 2 cm²), se figur 1. Det er viktig at dette området ikke forurenses med f.eks. fingeravtrykk eller lignende ved prøvetaking.

Instrumentet har et måleområde på 0,0 - 80% (metningsverdi). Negative støvdekke-prosenter kan forekomme, men slike resultater må alltid forkastes da de skyldes feil.

BM-dustdetector har en oppvarmingstid på 20 sekunder. Dette vises på displayet når instrumentet skrus på (teller ned til 0).

Måling av støv på harde flater

Ved måling av støv på harde materialoverflater innhentes prøver ved hjelp av trykkevalsen (BM-dustroller) som følger med instrumentet. Målingen viser direkte hvor mye støv som er avsatt på måleobjektet.

Måling av støv på teppet

Ved måling av tepper må støv overføres til gel-tapen ved hjelp av et spesielt støvsugermunnstykke, BM-carpettester. Måleresultatet er ved denne metoden ikke noe direkte mål for hvor mange % støv teppet inneholder, men angir i stedet en støvindeks som gir et mål for teppets evne til å avgi støv.

BM-carpettester kan brukes sammen med Compakt eller D-2000 støvsuger. Ved bruk av Compakt fjernes det originale munnstykket og støvsugerøret påføres noen runder tape eller tjærebånd, slik at det passer godt inn i carpettesteren. Ved bruk av D-2000 må man benytte en overgang (f.eks. gummiforing) mellom røret og munnstykket.

Prøvetakingsteder

Ved måling av støvavsetninger (kvalitetskontroll, inneklimaundersøkelser) tas det vanligvis prøver fra følgende typer overflater (overflatekategorier):DU ER HER :

ForsideTape-metoden

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv
støvmetoder