DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Akustikk

Akustikken i et rom er et resultat av utformingen, materialer i tak, vegg og gulv, installasjoner, innredning og antall mennesker m.m..

Bruk av gulvbelegg uten mykt underlag direkte mot betong, og harde plater i vegg og tak fører vanligvis til uheldige akustiske forhold. Det gjør også bl.a. tregulv lagt på bjelkelag uten lyddempemnde tiltak.

Tiltak for å bedre akustikken omfatter nettopp bruk av mykt mellomlag mellom gulvbelegg og underlaget, bruk av relativt mykt materiale, akustiske plater eller lignende i vegg og himling, bruk av tekstiler etc. og lyddempende sokker eller lignende på stolene.

Blant uheldige løsninger er særlig bruk av heldekkende teppegulv, perforerte akustiske plater på veggene, åpent isolasjonsmateriale i vegg evt delvis dekket av panel eller lisiter, innvendige teglstensvegger. Dette er uheldige løsninger fordi de skaper nesten uoverkommelige renholdsproblemer og ødelegger innemiljøet med svevestøv.

Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat. Det er derfor ønskelig at etterklangstiden reduseres mest mulig og reguleres til å være lik for hele frekvensområdet for tale (100-4000 Hz)

Veiledning til Byggeforskrift 1987: "I spesialrom for undervisning av hørsels- og synshemmede bør etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 0,6 sekunder i frekvensområdet 125- 2000 Hz."

I undervisningsrom, kontorlokaler o.l skal lydnivået fra tekniske installasjoner ikke overstige 32 dB(A)

I enkelte rom( kjøkken, laboratorier ) aksepteres inntil 37 dB(A). Akustiske innretninger skal ikke avgi eller samle støv og skal være renholdsvennlige.

Lyden av støy

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideAkustikk

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk