DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Solavskjerming. Solskjerming

  • Solskinn inn gjennom vinduene gir ujevn varmestråling og er en hyppig årsak til hodepine og andre plager i barnehager, skoler og yrkesbygg
  • Det kan også gi skader på inventar.

  • Effektiv solavskjerming er viktig for et godt innemiljø

  • Best solavskjerming oppnås med skjerming utenfor vinduene, men det er flere alternativer


Bygninger utsettes både for direkte og indirekte solstråling. Indirekte (diffus) stråling er den strålingen som treffer bygget etter å ha blitt reflektert i atmosfæren eller fra jordoverflaten. Også denne strålingen kan tilføre bygget mye varme, men det er den direkte solstrålingen gjennom vinduer som skaper problemer. . Solavskjerming kan være hensiktsmessig også på overskyete dager, men bør være et absolutt krav når solen skinner gjennom vinduer og treffer mennesker i arbeid. Da vil solen gi sterk oppvarming av den siden som vender mot vinduene. Det kan dreie seg om store energimender. Slik ensidig varmestråling fører ofte til fysiske plager. Det er en viktig årsak til hodepine hos elever og lærere på skolen og hos kontorarbeidere. Det fører også til dårligere konsentrasjon og nedsatt prestasjon.

(Ill.: Corel)
Skolebarn som sitter ved vindusrekken er mest utsatt og mye plaget. Effektiv solavskjerming er derfor et krav på skoler og bør prioriteres. Dette påpekes også i veilederen til "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v."


Sterk sol direkte på gulvflater kan skade lakken der, og fargede stoffer på vegger, tepper og møbler kan falme betydelig på kort tid. Det er særlig den ultrafiolette strålingen (UV) som bleker tekstiler og skader dem ved å gjøre dem mer sprø. God solavskjerming er viktig både for trivsel og for å verne verdier.


Behov for solavskjerming er størst mot syd og øst, eventuelt også mot syd-vest. Når solen står på sitt høyeste om sommeren, treffer strålene vindusglasset så mye på skrå at det meste av solenergien reflekteres. Den solskjermingen som oppnås ved at taket er trukket noe ut over veggflaten, er derfor til begrenset nytte. Når det er eneste løsning på skoler, slår det helt feil, fordi elevene har sommerferie det meste av den tiden takskyggen er effektiv.
Det er lavere sol som er mest plagsom og skadelig.


Det gjelder å velge hensiktsmessig avskjerming. Trær i nærheten som skygger mot solen, kan hjelpe godt, men kan samtidig stjele for mye lys i den mørke årstiden. Løvtrær som står uten løv om vinteren, er best om det ikke er for mange av dem. Det beste er å velge skjermemetoder som kan reguleres med enkle grep, og som har ideell avskjermingsfaktor.
Avskjermingsfaktoren er et mål på hvor mye av solvarmen som stoppes av avskjermingen, eller rettere sagt hvor mye solvarme som slipper gjennom. Lavt tall betyr best avskjerming.

(Ill.:Corel)

Et vanlig vindusglass har avskjermingsfaktor 1,0, og et to-lags glass har avskjermingsfaktor 0,9. Det betyr at vanlige vindusglass slipper det meste av varmen gjennom. Innvendige gardiner hjelper lite, mens utvendige persienner og utvendige markiser hjelper godt. Mørkt stoff absorberer mer energi enn lyse. En kombinasjon av relativt mørke utvendige persienner eller markiser og lette, lyse gardiner inne kan være en særlig god løsning hvis de ikke bryter med estetiske ønsker og krav.
Moderne solavskjermende glass er også effektive. Her er det også mye å velge mellom. De mest effektive kan imidlertid stjele for meget lys om vinteren, så man bør velge en mellomting.
Det finnes mange alternativer for solskjerming. Man kan bruke dorskjellige løsninger for ulike sider og områder av huset. Det kan lønne seg å søke eksperthjelo, og eksperter på dette finnes det mange av i Norge. De har til og med et eget forbund, (klikk her).


(Ill: Corel)

Solavskjerming. Type Avskjermingsfaktor
Lyse utvendige persienner 0,15
Lyse utvendige markiser 0,18
Mørke utvendige markiser 0,22
Solreflekterende film 0,1-0,3
Solavskjermende glass 0,1-0,3
Lyse persienner mellom glassene 0,31
Lyse innvendige persienner 0,53
Lyse innvendige gardiner 0,67

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSolavskjerming. Solskjerming

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk