DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Eksponeringsmarkør

Tallene for kotinin i urinen ved passiv røyking er dessverre realistiske. I en undersøkelse vi har foretatt av innemiljøet i 112 norske boliger, tok vi opp spørsmålet om hvor mye barna ble utsatt for passiv tobakksrøyking i hjemmet. 34% av foreldrene fortalte at de røykte inne og tillot andre å gjøre det. Vi undersøkte imidlertid nikotinforekomsten i barnas hår og kotinin i urinen. Nikotin binder seg til håret etter hvert som det vokser, og vi kan måle mengden av dette som et spesifikt mål for hvor mye barnet er utsatt for tobakksrøyk. Tar vi for eksempel noen cm hår, kan hver centimeter fortelle om eksponeringen i de 3-4 uker det har tatt for håret å vokse så meget. Sluttet foreldrene å tillate røyking i hjemmet for en måned siden, finner vi høyt nikotin i de ytterste centimetrene men betydelig lavere i de innerste.

Med disse prøvene fant vi at hele 69% av barna var utsatt for betydelig passiv tobakksrøyking. Hos mange var konsentrasjonen av nikotin i håret på høyde med det som finnes hos røykerne selv. En kunne nesten tro at barna røykte selv, men det passet ikke med aldersfordelingen. Flertallet av barn med mye nikotin i håret var under 12 år og svært mange av dem var småbarn. De var passive røykere.

Avviket mellom opplysningene om røyking i hjemmet og nikotinfunnene kan skyldes underrapportering eller at barna utsettes for tobakksrøyk andre steder enn hjemme, bl.a. i bil og/eller i vennenes hjem - eller at foreldrene har trodd at det var OK å røyke etter at barna hadde lagt seg.

Av en opplysningsbrosjyre om skadevirkningene av passiv tobakksrøyk som finnes i mange helsestasjoner, kunne leseren faktisk få inntrykk av at det er akseptabelt å røyke inne bare ikke barna er tilstede. Det er feil og tyder på ufullstendige kunnskaper hos dem som har lagd brosjyren.

All røyking inne i barns miljøer er en slags skjult barnemishandling - en mishandling av barnets fint avstemte, men sårbare indre. Det er ingen annen løsning enn å slutte helt å røyke eller bare røyke utendørs - helt ute og ikke under peishette, kjøkkenvifte e.l.!

Levende røykvarslere: hyperreaktivitet

De fleste som reagerer i nesen eller med astma overfor tobakksrøyk, er hyperreaktive og ikke allergiske overfor røyken. Mange av komponentene i røyken opptrer som irritanter i slike sammenhenger. Barn med hyperreaktive slimhinner har meget lavere tåleterskel for slik irritasjon enn andre. De er en slags levende røykvarslere. Mye taler for at vi andre burde lytte mer til signalene fra dem.

Hos mange med astma skal det lite til før de begynner å reagere, men det kan ta noen timer før reaksjonen slår ut for fullt. Når virkningen kommer i løpet av noen minutter eller et par timers tid, er det lett å oppfatte at det er tobakksrøyken som har skylden. Vanskeligere kan det være å peke ut årsaken ved reaksjoner som viser seg senere. De skyldes som oftest at bronkienes evne til å rense seg og slimhinnenes motstandskraft svekkes slik at andre ting som pustes inn, virker sterkere astmautløsende.

Om reaksjonene kommer tidlig eller sent eller om de ikke alltid blir synlige er ikke avgjørende.

Passiv tobakksrøyking er alltid skadelig!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePassiv røyking - eksponeringsmarkør

 

AKTUELLE KATEGORIER :
tobakksrøyk