DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Renholdsprogram

Et program for godt miljørenhold omfatter:

Redusere smuss- og støvkilder og redusere tilsmussing

 1. Fjerne smusskilder ute og/eller innføre effektive smussfeller
 2. Fjerne/redusere støvkilder, hylle- og loddenfaktor inne
 3. Forby all røyking inne (nb "smitte" til andre rom med røykestøv)
 4. Etablere gode/sikre garderobeforhold, opplegg for innesko
 5. Skape bevisste holdninger hos brukerne
 6. Opplæring av brukerne
 7. Spesielle tiltak i spesialrom
 8. Klare regler, forskrifter og kontrolltiltak

Fjerne smuss og støv med vekt på respirabelt støv

 1. Opplæring av renholdere
 2. Arbeidsbeskrivelser med kvalitetskrav. Kontrolltiltak
 3. Prosedyrer og manual for daglig renhold og hovedrenhold
 4. Kritisk valg av utstyr og materialer
 5. Tilrettelegging
 6. Effektvurdering og målinger

Ikke belaste/forurense innemiljøet (og dermed svevestøv) med kjemiske gasser og ikke forurense naturen.

Valg av kjemikaliefrie materialer. Gjenvinning av utstyr.

Alt svevstøv er som bittesmå glidefly og hangglidere med last av kjemiske stoffer og evt allergener

Et godt renhold inne betyr derfor at det er minst mulig av både kjemiske forurensninger (avgassinger) og støv. Jo lenger støv får ligge, jo mer kjemi fanger det opp.


I barnehager og skoler (og i mange hjem) er rengjøringsprogrammet ofte lite hensiktsmessig med tanke på å oppnå et godt og sunt innemiljø rengjøringen. I boken "Godt innemiljø for barn" foreslår Aas en endring av dette som vanligvis kan gjøres innenfor samme kostnadsramme.

Hensiktsmessig renhold

for samme kostnad i barnehager og skoler

Gulv, pulter og bord, flater
opp til brystningshøyde
daglig
Reoler for barnas saker,
lister, skaptopper
> 1 gang pr måned
Høye vannrette flater, lister,
hengende armatur
4 - 6 ganger pr år
Panelovner, varmeapparater 4 - 6 ganger pr år
OG ALLTID FØR START AV
OPPVARMINGS-SESONG
Glatte vegger 1 gang pr 2-4 år
bortsett fra smussoner: årlig
Tak 1 gang pr 3-4 år
Gardiner, tekstiler 1 gang pr år
Bokhyller (åpne) > 1 gang pr år
Møbler med stofftrekk støvsuges ukentlig


Aktuelt spørsmål

I forbindelse med en bedrifts internkontroll dukket spørsmålet om hovedrengjøring (hovedrenhold) av utleiebygg/kontorlokaler opp. Refererer fra Arbeidsmiljølovens §8 "Det skal særlig sørges for:" "i) at arbeidsrom, sanitær- og velferdsrom m.v. blir holdt ved like og er rene og ryddige,"
Finnes det andre føringer/krav i lovverket for frekvens av hovedrenhold, (en gang i året, ofte, etter behov etc)?

Svar

Jeg kjenner ikke til noen føringer som er mer eksakte enn den du viser til i arbeidsmiljøloven. Veiledningen til Arbeidsmiljøloven hjelper ikke noe særlig her.
Tidligere lover og forskrifter, f.eks. ”Lov om helsetjenesten i kommunene”, Forskrift om forsamlingslokaler” av 1962 var mer presise:
§ 9: "Snarest etter at et lokale har vært i bruk, og seinest innen det igjen tas i bruk, skal det utluftes og reingjøres isamsvar med arbeidsinstruks, godkjent av helserådet i det enkelte tilfelle. Minst én gang årlig skal det foretas hovedreingjøring med vask også av vegger og tak. Vegger og tak som ikke tåler vask, skal pusses opp så ofte og i slik utstrekning at hygieniske ulemper ikke oppstår. Golvene skal holdes i slik stand at de lett kan holdes reine. Ved inngangsdøren skal det være anbrakt fotskraper, jernrist eller dørmatte som skal reingjøres i nødvendig utstrekning.
(se lovdata om dette ).
Også "Forskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931 var ganske presis. Disse utdaterte forskriftene kan utmerket godt tjene som veiledninger for praksis i dag.

Personlig mener jeg at forskriftene i dag burde være mer resultatorientert, (og det er noe av intensjonene ved internkontroll – nemlig at forholdene i innemiljøet ikke skal være til ulempe for noen).
Flere undersøkelser viser at kjemi i og på støv ofte kan være en av de viktigste faktorene for uønskete helseffekter i inneklima. Derfor bør renhold vektlegges mer enn det vanligvis gjøres. Merkelig at slike forhold ikke presiseres i tariffavtaler for arbeidstakere.i kontorbygg o.l.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideRenholdsprogram

 

AKTUELLE KATEGORIER :
renhold