DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Planter og blomster

  • Det er i alt vesentlig vindbestøvede planter som gir allergi
  • Blomsterduft (blomstparfyme) virker ofte som irritant og utløser nese- eller astmabesvær (på grunn av hyperreaktivitet)
  • Noen planter har lett for å gi kontaktallergisk eksem
  • Planter produserer CO2, men mange grønne planter kan også ta opp i seg CO2
  • Noen grønne planter absorberer også enkelte andre kjemiske agens fra stueluft
  • Det skal store mengder planter til for at gassopptaket skal monne


De fleste vakre, fargerike og/eller duftende blomster er insektbestøvede og gir ikke fra seg så mye pollen at det fører til allergi. Duftene (parfymen) kan derimot virke som irritant for mennesker med hyperreaktivitet i luftveiene og kan utløse liknende symptomer som ved allergi. Slike planter kan det være lurt å unngå i bed nær inntil huset, og de bør ikke tas inn der det ferdes mennesker med hyperreaktive luftveier.

Det finnes derimot mange vakre planter som ikke dufter. De er trygge både ved allergi og hyperreaktivitet

Planter som luftrensere?

Som levende organismer produserer også planter CO2, men noen av dem tar opp i seg mer CO2 fra uteluften enn de gir fra seg. Noen planter kan også i større eller mindre grad ta opp i seg andre kjemiske stoffer fra luften. I forseglede kammere har grønne planter tatt opp relativt mye aceton, benzen, formaldehyd, nitrogen og trikloretylen, men dette forteller lite om evt opptaksevne i vanlige innemiljø.

Dette har ført til en del (overentusiastiske?) fremstøt bl. a. for å få grønne planter inn i klasserom. Mengden av stoffer som kan fanges opp fra luften, er imidlertid relativt beskjeden. Det skal store mengder planter til i et innerom for at denne absorbsjosnen av kjemi skal monne. Det er sagt for eksempel at "for å rense luften i et klasserommed planter, må man ha en hel jungel - og da blir det plass til bare noen få elever slik at luften nok blir bedre bare av den grunn." Det er særlig planters evne til å ta opp CO2 som fremholdes, men det er jo ikke CO2 inne som er skadelig (se dette). Evt høye konsentrasjoner av CO2 er en indikasjon på dårlig luft der andre kjemiske stoffer og kjemisk lastet svevestøv nok betyr mest.

plante plante POtte

Noen undersøkelser, bl.a. ved Landbrukshøyskolen i Ås, har vist bedre opplevelse av inneklimaet og høyere trivsel m.m. i eksperimenter med mange grønne planter i klasserommet. Hittil har slike undersøkelser imidlertid også inkludert andre tiltak som kan ha hatt den største betydning, som for eksempel bedre lufterutiner!

En annen side ved dette er at estetiske forbedringer og et hyggelig innemiljø i seg selv kan øke trivselen.

Betydningen av grønne planter kan ikke avgjøres før det er gjennomført mer solid forskning (som visstnok fortsetter ved Ås Landbrukshøyskosle). Dette er omtalt også i dokumentet: Planter som gir allergi.

Se Planter som gir allergi, Se Uteområdet

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidePlanter og blomster

 

AKTUELLE KATEGORIER :
planter og blomster