DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Økonomi

  • Det lønner seg å investere i et godt innemiljø
  • Muligheter for økonomisk støtte til å bedre innemiljøet finnes, men er relativt små
  • Tilbud og regler for økonomiske forhold endrer seg med tiden

Økonomisk planlegging

I planlegging og bygging må de aller fleste av oss ta hensyn til økonomi. Ofte er det slik at vi får det ikke helt som vi drømmer om og skulle ønske oss fordi pengene ikke strekker til. Det finnes noen økonomiske støtteordninger, men bare til nøkterne og nødvendige tiltak.

I en nøktern vurdering må vi se i øynene at det vanligvis er personalkostnader, drift og renhold som river hardest i budsjettene. Derfor tilrettelegger vi bygg slik at disse omkostningene ikke blir uforholdsmessige store.

Arbeidsgivere krever gode og sunne innemiljø fordi de vet at et dårlig innemiljø fører til økt sykefravær og dårligere arbeidsinnsats. Unnlater han/hun en liten investering i et godt innemiljø, risikerer han/hun å tape det mangedobbelte i produksjon.

For et godt innemiljø er godt renhold og god rengjøring avgjørende. Spesielt i yrkesbygg, skoler og barnehager utgjør renholdsutgiftene en betydelig budsjettpost. Da gjelder det å tilrettelegge bygg og innredning (og bruken) slik at renholderne får gjort en god jobb på rimelig tid. I boliger gjelder det å innrette seg slik at renhold ikke blir en unødig stor belastning.

Fyringsomkostningene er også en belastning på budsjettet sammen med omkostninger til ventilasjonsanlegg og lys. Derfor gjelder det å tilrettelegge bygget for et sunt innemiljø uten at disse omkostningene blir for høye. Vi går inn for HENØK, helse- og energiøkonomisering!

Dette taler for god isolasjon mot kaldt vær ute, bl.a. bruk av riktig plasserte og riktig innstilte termostater som holder en lavmen likevel behagelig romtemperatur, egnet lysarmatur som er lett å holde ved like, og der lyset kan slukkes når rommet ikke er i bruk, og velkonstruerte og innjusterte ventilasjonsanlegg som kan justeres etter belastningen i de forskjellige rom.

Til god økonomiplanlegging hører også hensiktsmessig og gjennomtenkt forsikring. Eiere av bygninger uansett størrelse har alltid en viss risiko for at noe galt kan skje med bygningen, og da gjelder det at forsikringen dekker skadene. I Norge er brann og fuktskader blant de hyppigste av store skader på bygningene. De fleste har forsikring som dekker brann, men fuktskader og særlig langsomme fuktskader med vekst av muggsopp som blir merkbar først etter mange år, er det verre med. Her er det ofrte problemer med forsikringten. Det er stor forskjell på de enkelte forsikringsselskapene. Les nøye alt som står med liten skrift!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideØkonomi

 

AKTUELLE KATEGORIER :
økonomi