DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kilder til vanlige gasser (VOC)

Se litteratur om glucan ((1->3)-beta-D-glucan)(Muggsopper og mikroorganismer, Mykotoksiner).

Formaldehyd (se dette - nedenfor)

Acetaldehyd - som formaldehyd

Propanal Byggematerialer, tepper, lim, tobakksrøyk
2-methylpropanal Tobakksrøyk
3- methylbutanal Tobakksrøyk, muggsopper etc
Pentanal Byggematerialer
4-methylpentanal Tobakksrøyk
Acrolein "
Crotonaldehyd "
Benzaldehyde Bygningsmaterialer
Furfural Tobakksrøyk
a-pinene, terpener Oljer, bonevoks etc, tremateriale
alfa-limonene Oljer, sitrusfrukt, parfymer, vaskemidler
Hexaner Forbruksvarer, byggematerialer
Benzene Forbruksvarer, byggematerialer, maling, tobakksrøyk, bil, toluene
Xylene -----"-----
1-octen-3-ol Metabolit fra muggsopper
ethyl-hexanol Linoleum/lim på fuktig betong,

Aspergillus fum. ( Bjurman et al 1997).

NB Forskjellige muggsopper kan føre til en rekke spesielle VOC-emisjoner avhengig av hva slags materiale de gror på - og hvor lenge veksten har pågått. Noen slike VOC kan brukes som indikator på muggsoppvekst. Hit hører en nyoppdaget VOC, 4-allylanisole som har et karakteristisk massespectrum (se Bjurman et al, 1997).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKilder til vanlige gasser (VOC)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
flyktige organiske forbindelser