DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Mikroorganismer i innemiljø

I støvet inne vil det alltid finnes ulike mikroorganismer som muggsopper og støvbakterier.

Vekst av muggsopper hører til innemiljøets absolutte verstinger!

Har de fått fotfeste inne, skader de både materialer og mennesker

Alt infisert materiale og mest mulig av støvet må fjernes

Dette er omtalt allerede i Det gamle testamentet, 3. Mosebok


Vekst av muggsopper på fuktige flater eller i fuktig materiale inne er en meget vanlig årsak til inneklimaproblemer av forskjellig slag - dels med allergi mot bestemte muggsopper og dels på grunn av mykotoksiner og glukaner (se dette), produksjon av flyktige organiske forbindelser (VOC, MVOC - se dette) og dels på grunn av lukt.
Muggsoppvekst kommer gjerne først på skjulte steder der det er fuktig, mørkt og -kanskje- oppsamlet støv. Mange muggsopper er ganske nøysomme i forhold til næring. De kan vokse på alt organisk materiale og på de fleste byggematerialer bare de får nok fuktighet.

Materialer som gir gode vekstbetingelser, er tapetklister, tapet og annet papp og papirmateriale, tre, trefiber og sponplater, mineralull og annet isolasjonsmateriale, glassfiberstrie, strie, tekstiltapeter, gipsplater, plastmaterialer og malte flater. De kan også finne vekstbetingelser i porøs mur, men vanskeligere på betong, fliser, tegl og metall.

De vanligste muggarter er Cladosporium, Penicillium, Alternaria, mucor og Aspergillus. Mange kommer fra kilder ute, men noen kan gro og produsere sporer på fuktige flater inne. Gjærarter forekommer vanligvis ikke, men kan komme fra stillestående vann i befuktere, i avløp eller fra våte myglede overflater. Allergenene er vanligvis så små at de kan opptre som svevestøv. De pustes dypt ned i luftveiene og gir oftere bronkial allergi enn allergisk rhinit

Forekomst av bakterier som Acinetobacter, Aeromonas, Flavobacterium og særlig Pseudomonas indikerer vanligvis vekst på steder med overskudd på vann, f. eks. i befuktere, avløp og på kondensflater. L.pneumophila kan forekomme i aerosoler fra kjølesystemer, dusj- og badeanlegg, medisinforstøvere og trekkes inn i bygget fra kjøletårn i nabolaget. Slike kjøletårn finnes som installasjon i enkelte større bygg med stort kjølebehov.

Actinomycetes er filamentøse bakterier som forekommer på fuktige konstruksjoner og avgir karakteristisk jordaktig lukt. Faeni rectivirgual og Thermoactinomyces vulgaris kan gro opp til 60° C og finnes i befuktere og andre VVS-installasjoner.

Det må understrekes at innholdet i inneluft av muggsoppsporer i høy grad kan avhenge av sporeinnholdet i uteluften. Målinger bør fortrinnsvis foretas i vintermånedene når sporeinnholdet i uteluften er minimalt.

Fra Canada har følgende kriterier vært foreslått:DU ER HER :

ForsideMikroorganismer i innemiljø

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg