DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Mikroorganismer

Bakterier og muggsopper i støv

  • Alt støv inneholder levende og døde mikroorganismer av forskjellige typer: bakterier, muggsopper og alger.
  • De flesdte støvbakterier er uskadelige. Det gjelder for eksempel mange normalt forekommende støvbakterier. De er naturlige og nødvendige "mikroøkologiske" elementer
  • I våtrom og fuktige omgivelser kan det opptre skadelige (patogene) bakterier
  • Også muggsopper er en del av vårt ormale, naturlige miljø - men i blandingsfliora og moderate konsentrasjoner
  • Forskjellige alger hører også hit


Helsedirektoratet har i rundskriv IK-39/91 vedtatt som norm for helsemessige vurdering av mikro-organismer:

Ingen patogene mikro-organismer bør forekomme; nivået av andre bør holdes så lavt som mulig. Mugglukt inne bør ikke forekomme. (patogen = sykdomsfremkallende).

Det foreligger ingen internasjonalt aksepterte anbefalinger vedrørende akseptable konsentrasjoner av muggsoppsporer i inneluft. Det bør være krav til inneluft at mikro-organismer ikke får mulighet til kolonisering og formering i en bygning. Lukt av muggsopp og råte likestilles med påvist kolonisering selv om mikro-organismene ikke kan påvises fritt i luften.

Vekstbetingelser for mikroorganismer

Stillestående vann med organisk innhold vil alltid gi grunnlag for vekst av ulike organismer. Fuktig trevirke, fuktig isolasjonsmateriale, fuktig tapet og annet celluloseholdig eller proteinholdig materiale gir glimrende vekstvilkår. Vekst avhenger av fysiske og kjemiske egenskaper i materialene, deres næringsinnhold, hva de er forurenset av og fremfor alt hvorvidt materialene tilfredsstiller krav til fuktighet for visse arter.

Vanntilgjengeligheten i form av vannaktiviteten (aw) er i stor grad bestemmende for hvilke arter som vil dominere (1). Når overflatetemperaturen faller under duggpunktet, kan kondens medføre gode vekstbetingelser. Regelmessig relativ luftfuktighet (RF) over 70% kan underholde muggvekst. Er det godt med næring som skitt, støv eller hudrester på overflaten, kan det opptre muggvekst ved lavere fuktighet. Noen muggsopparter kan også klare seg med relativ lav fuktighet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMikroorganismer

 

AKTUELLE KATEGORIER :
mikroorganismer