DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Maling

  • Maling gir fra seg mange kjemiske stoffer under og like etter påføring

  • Mange malinger avgasser også i rel. lang tid etter at de er tørket, aller mest de første 2-4 uker
  • Tidligere ga løsemiddelbaserte malinger en helserisiko for yrkesmalere, men avgasset ellers raskt og var til liten/ingen risiko for brukerne senere. Nå er også slike malinger tilsatt flere kjemikalier som kan avgasse langsommere og lengre.
  • Det er utviklet vannbaserte malinger med redusert innhold av potensielt skadelige kjemikalier og lav avgassing: "annen generasjons vannbasert maling".
  • Naturmalinger har ingen umiddelbare fordeler, kanskje en del ulemper


Maler
Maler- og byggetapetsermestrenes Landsforbund
Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo.
Telefon 23 08 75 00, Telefaks 23 05 75 89
http://www.mlf.bnl.no


Det er flere typer maling på markedet:

  • Vannbasert maling inkl latexmaling (dominerer nå markedet)
  • Oljemaling, løsemiddelbasert maling, alkydmaling
  • Silikatmaling
  • "Naturmaling"
maling

Det er gjort en del sammenlignende studier av avgassing av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra noen slike malinger. Resultatene vil avhenge også av andre forhold slik som hva slags materiale malingen brukes på, tykkelse strøk, antall strøk etc. Den beste type maling mht avgassing av VOC ser ut til å være "annen generasjons" vannbasert maling.

Materialvurderinger (FOLKSAM) (relevant for BOLIGER)

Det svenske forsikringsselskapet FOLKSAM har utarbeidet en brosjyre om materialvalg i byggebransjen: Folksams byggmiljöguide 2000.
Her er materialene vurdert i forhold til naturresurser, arbeidsmiljøet ved produksjon, arbeidsmiljø ved bruk i byggeprosessen, bruksperioden, avfall og spill av materiale, avfall ved slutt, kjemikalievurdering og om det foreligger miljømerking (godkjenning) og totalvurdering. Oversikten mangler hensyn til økonomi. Den finnes oppdatert på nettsiden www.folksam.se (Søkeord: ”Byggmiljöguide”)


Folksam bruker fargesymboler som her omsettes til skår

grønt for godt, beste alternativ, anbefales = 1 – godt
gult for brukbart, akseptabelt inntil videre = 2 – mindre godt, men akseptabelt
rødt for dårlig, anbefales ikke = 3 - dårlig

Her gjengis Folksams oversikt over malinger

Innendørs maling
Situasjon Lateks
polymer
Lateks
akrylat
Emulsjon
eggolje
Emulsjon
annet
Limfarge Annet
Naturresurs 3 3 1 1 1
Arb,miljø v/
produksjon
2 2 2 2 1
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1
Bruksperioden 1 1 1 1 1
Avfall
byggespill
2 2 2 2 2
Avfall slutt 2 2 2 2 2
Kjemivurdert 2 2 1 2 1
Totalvurdering 2 2 2 2 1
Kommentar 11) 11) 11) 11) 11)
Kommentar:
11) Avhengig av underlag, utlufting mm


Aktuelle spørsmål

1.
Jeg har kjøpt en leilighet som skal pusses opp (males) før jeg, mannen min og Andreas på 1 år flytter inn.
Etter å ha lest litt har jeg fått inntrykk av at all maling er ille med tanke på innemiljø... Hva slags maling bør jeg bruke????

SVAR:
Det finnes ingen miljømessig ideell maling for innendørs bruk. Den malingtypen som avgasser minst, er silikatmalinger.
Silikatmalinger er vanligvis enklere sammensatt enn andre malinger og avgasser lite, men de egner seg best på ubehandlet betong/mur og gipsplater. Der går den i kjemisk forbindelse med underlaget. Bindemidlet kaliumsilikat ("kalivannglass") reagerer med luftens kulldioksid og med kalkinnholdet i mineralske underlag. Slik dannes det robuste kiselforbindelser. Silikatmaling er derfor riktig brukt meget motstandsdyktig mot værforhold, og den er gjennomtrengelig for fuktighet fra materialet.

På andre underlag sitter noen silikatmalinger godt nok, mens andre sitter meget dårlig og tåler ikke vann! Noen av disse går av første gang du rengjør med fuktig klut.
For innendørs bruk må det foreligge klartekstet garanti fra produsent og forhandler at silikatmalingen er bestandig og tåler normal rengjøring. Gjør den det, kan silikatmaling ha mange fordeler.
Som det står i dokumentet "Maling", er såkalt 2. generasjons vannbasert maling best for innendørs bruk, men også her trenges god ventilasjon under arbeidet med malingen og god "utbaking" etterpå. Gjennomfør ekstra god utbaking i barnerommet. Dette er omtalt i kunnskapsbanken.

Vi holder oss unna alt som kan "lukte av" markedsføringer og kan ikke navngi spesielle produkter. Malerforretninger gir informasjon om hva som er 2. generasjons vannbasert maling.
Husk at materialer som ikke skal fuktes (sponplater!), ikke skal behandles med vannbasert maling i første strøk!


2
. Hei, kan du hjelpe oss med råd om inneklima og maling? Vi fant mye nyttig informasjon på sidene dine, men er allikevel usikre.
Vi skal pusse opp et hus fra 1975 som vi nettopp har kjøpt. Oppussing starter i midten av juli og vi flytter inn i begynnelsen av august.
Jeg er gravid med termin i slutten av september, og opptatt av å benytte materialer som avgir minst mulig skadelige utslipp, både de siste månedene av graviditeten og når barnet flytter inn.

Det jeg lurer på er hva slags maling, tapet og gulvbelegg vi bør velge for å få best mulig inneklima? Etter informasjonsinnhenting på internett synes jeg det virker som om det meste er helseskadelig. Spesielt finner jeg ikke ut om vi bør benytte vannbasert maling eller oljemaling.
Jeg har kommet frem til noen alternativer og ønsker å høre hva dere ville anbefale av disse, evt. om dere anbefaler andre alternativ

Vegger barnerom Sette opp miljøtapet/strukturtapet og benytte vannfortynnbar akrylmaling (eks. Butinox Interiør 10) eller løsemiddelfri vannbasert akrylmaling (eks. Lady Vegg) eller løsemiddelfri vannbasert emulsjonsmaling (Strax Vegg)
Hvor lenge bør rommet stå før det tas i bruk av et spebarn?

Skapdører soverom og barnerom Er sannsynligvis malt med oljemaling tidligere. vannfortynnbar akrylmaling (eks. Butinox Interiør 10) eller løsemiddelfri vannbasert akrylmaling (eks. Lady Vegg) eller løsemiddelfri vannbasert emulsjonsmaling (Strax Vegg) eller en oljemaling
Vegger soverom består av ubehandlet 25 år gammelt trepanel som vi ønsker å lysne luktsvak og vannfortynnbar akryllakk (eks. Scanox panellakk antikk) eller løsemiddelfri interiørbeis på PVA basis (eks. Jotun panel antikk)
Hvor lenge bør ---- (teksten er forsvunnet i e-posten).

SVAR:
Det er fint dere tenker på denne måten i god tid før barnet kommer!
1. Vegger barnerom: Velg miljøtapet med jevn og lett vaskbar overflate. Hvis det er sponplater eller gipsplater under, skal det ikke brukes vannbasert maling i første strøk, men oljemaling. Oppå der kan dere bruke ”2. generasjons vannbasert maling” (Lady Vegg eller Strax Vegg går for det samme).
2. Gjør unna malingen i barnerommet så snart som mulig og luft med litt gjennomtrekk mest mulig gjennom sommeren – og mye gjennomtrekk på godværsdager. Vanligvis er 14 dager nok, men jo mer dess bedre! Sørg for godt luftskifte videre særlig det første året.
3. Skapdører: Mal over med samme malingtype som i svar 1.
4. Vegger soverom: Spør hos leverandøren som har faktablad med emisjonsdata (avgassingsdata). Resepten på sammensetningen kan være endret de siste årene, og jeg har ikke oppdatert kunnskap om dette.
5. Uansett valg vil en god utbaking som nevnt for barnerommet føre til betydelig redusert avgassing, men sørg for godt luftskifte videre særlig det første året.
6. Husk at også nyinnkjøpt madrass, sengetøy, møbler etc skal pakkes ut av plastepakning og ”utbakes” på samme måte som det nymalte rommet!


3
Er det farlig for nyfødte å oppolde seg i rom/hus hvor det er nymalt med vannbasert latexmaling?

SVAR
Det kan være skadelig ut fra generell kunnskap, men har selvfølgelig aldri vært gjenstand for systematisk forskning. Nyfødte, småbarn (og alle andre) bør ha så ren og lite forurenset luft inne som mulig. Selv de beste malinger avgasser kjemiske stoffer i noen tid, og nymalte rom og gjenstander bør luftes ut ("utbaking") helst i en 14 dagers tid før de tas i bruk av nyfødte. Barneværelse bør ikke males når mamma innlegges for å føde, men helst noen måneder i forveien og luftes godt i ventetiden.. Også nyinnkjøpte møbler, madrasser o.l. bør luftes ut godt og lenge før de tas i bruk av den nyfødte.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMaling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
maling