DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Luftfuktere

Mange av de som. synes luften virker for tørr, tenker på å kjøpe luftfukter. De som mener å ha rede på luftfukting og nytten for helse, fraråder som oftest bruk av luftfukter, dels fordi "kunstig" luftfukting ofte er unødvendig, og dels fordi for høy luftfuktighet kan være skadelig.

Hensikten med luftfuktere er:

a) Justere opp den relative luftfuktighet i rom hvor luften er for tørr ("bolig-luftfukter"). Vanligvis bør bruk av bolig-luftfukter frarådes (se nedenfor)!

b) I unntakstilfeller brukes luftfuktere i behandlingsøyemed ("behandlingsluftfukter"). De kan brukes under akutt sykdom, eller periodevis ved langvarige kroniske tilstander for a dempe irritasjon i slimhinnene, og i forsøk på å motvirke at slimet i luftveiene tørker inn og stanser opp hos spesielt utsatte pasienter. Betydningen av dette er imidlertid omdiskutert. fordi væskespenningen i nedre luftveier påvirkes lite av ytre luftfuktighet (mer av indre væskebalanse).

"Behandlings-luftfukter"

Behandlings-luftfuktere brukes i dag ved cystisk fibrose (ofte kombinert med luftrenser), falsk krupp, og ved visse tilfeller av astmatiske lungesykdommer (kronisk obstruktiv bronkitt og astma). De skal i alle tilfeller brukes bare relativt korte perioder av gangen for å unngå kondens og fuktnedslag i boligen og for å unngå vekst av muggsopper og husstøvmidd.

Bruk av luftfukter anbefales også av og til ved uttalt atopisk eksem. Det er enkelte eksempasienter som blusser opp i ansikt når luften "føles for tørr". Det spørs om det ikke også i slik tilfeller mer kan være luftens innhold av støv og gasser som irriterer huden, enn for lav luftfuktighet. Ofte bør slike eksempasienter heller vurdere mer bruk av fuktbevarende kremer enn å kjøpe luftfukter. I alle fall er det ingen grunn for eksempasientene å holde luftfuktigheten over 40 prosent. Ved bruk av kontaktlinser er en relativ luftfuktighet på 30-40 prosent behagelig.

Bolig- og Komfort-luftfuktere

Moderne husholdninger gir ofte et stort tilskudd av fuktighet til inneluften. Det er vanligvis så stort tilskudd av fuktighet fra aktiviteter i en bolig at fuktigheten blir 10-20 prosent høyere enn i uteluften.

I hus med sentralfyring og sentralt ventilasjonsanlegg blir fuktigheten fort luftet ut, og da kan luften bli tørr. Toleransen for lav fuktighet er vanligvis god, og ned til 20 prosent relativ fuktighet gir lite problemer med unntak for enkelte pasienter med atopisk eksem og noen som bruker kontaktlinser.

Hvis det ikke kan dokumenteres spesielle behov for en ".behandlings-luftfukter" og vises at en behandlings-luftfukter har forventet effekt, bør anskaffelsen av boligluftfukter av komforthensyn frarådes.

Om en person med astma eller bronkitt likevel ønsker å skaffe seg luftfukter, bør det helt og holdent skje på privat grunnlag som anskaffelsen av vanlige møbler. Anskaffelse av luftfuktere av hensyn til musikkinstrumenter, kunst eller spesielt inventar bør vurderes nøye opp mot muligheter for riktig bruk og vedlikehold i forhold til helserisiko. Dette er særlig viktig der det er barn med allergirisiko.

Brukes det luftfukter, bør den relative luftfuktigheten ikke bringes over 40% RF, fortrinnsvis til 20-30%.

Utstyr: Mange typer. Utstyr som fordamper vann fra et vannreservoar, må rengjøres daglig. I motsatt fall kan det komme vekst av muggsopper og andre mikroorganismer som går ut i inneluften med forstøvningen, og som kan fremkalle allergier, toksiske reaksjoner o.l.

Spørsmål om LUFTFUKTER MOT TØRRE ØYNE

LUFTFUKTER

Vår familie bor i et nytt hus med god ventilasjon, garantert ingen fuktproblemer, meget lav "lodden og hyllefaktor" og lite synlig støv. Ingen røyking el. dyr.
Far er pollenallergiker og et barn har mild astma og eksem. > Selv har jeg dokumentert tørre øyne og plages særlig hjemme fordi luften føles tørr. Sove med åpent vindu hjelper betraktelig, men det blir uaktuelt i pollensesongen. > Spørsmålet blir om det finnes noen enkel test for om luften virkelig er tørr, eller om det er andre årsaker til at den føles slik. (Mine øyne lengter etter en luftfukter!)

SVAR

Hei! Takk for henvendelsen. Det er tydelig at du er innemiljø-bevisst og observant!
Følelse av "TØRR LUFT" skyldes vanligvis ikke at luften er for tørr. Øynene skal vanligvis tåle relativ luftfuktighet (RF) godt under 20%, mens beste område inne er 20- 40 (50)% RF. Ved bruk av kontaktlinser trenges luftfuktighet i øvre sone av dette.
Mennesket har ingen sans som måler luftfuktighet. Følelse av tørr luft skyldes vanligvis andre ting som irriterer slimhinnene og særlig SVEVESTØV (obs for mineralullstøv!). I et nytt hus er det myer avgassing og mange KJEMISKE STOFFER som kan sitte på støvet og irritere. Kjenner du noen spesiell LUKT når du kommer utenfra? Hva med FORMALDEHYD, MALING?
Det kan jo også dreie seg om en lett infeksjon eller en lett allergisk reaksjon i slimhinnene, eller at du må anstrenge øynene for mye. Har du mye arbeid foran daraskjerm, eller annet som senker øyenslimhinnenes TOLERANSETERSKEL? Luftfuktere er vanligvis ikke løsningen og frarådes vanligvis., men det er noen som synes det virker behagelig. Når det er høy luftfuktighet ute, er det også høy luftfuktighjet inne. Hvis du føler deg mye bedre når det er tåke og regn eller sludd ute, kan det tenkes at en LUFTFUKTER vil hjelpe deg, men samtidig utsetter du bygningen for risiko for FUKTSKADE.

Vanlige hårhygrometere som er i handelen for en hundrelapp eller to, er svært ofte helt upålitelige. Digitale fuktmålere er gode. Enkle modeller er ganske rimelige. Spør en instrumenytforhandler.
Men først ville jeg nok anbefale at en øyenlege tar en titt på øynene dine.

Spørsmål om LUFTFUKTER VED TØRR HUD OG EKSEM

Terje skriver:
Er litt plaget med tørr hud og atopisk eksem. Vil Dere anbefale en luftfukter, evt med luftrenser? Bor i leilighet ved Oslo som pga varme fra naboer virker tørr. Er noe slikt (Navngitt apparat) OK?

SVAR
Ved atopisk hud og eksem blir huden lett irritert, men vanligvis skyldes det ikke at luften er for tørr. Det er en egenskap ved huden som skal behandles med rikelig fuktighetskrem (uten parfyme!).
Når det er regn eller rått vær ute, blir luftfuktigheten inne vanligvis høyere enn det som er å anbefale (20- 40 (50)% relativ luftfuktighet.
Ofte skyldes følelsen av tørr luft at luften er forurenset og vanligvis med kjemisk forurenset svevestøv. En luftrenser kan hjelpe noe, men vanligvis for dårlig. Det er bedre å skaffe seg en god støvsuger med allergifilter og legge forholdene til rette slik at rengjøringen blir grei.

Hvis det er varmt inne, er det oftere selve varmen som forverrer atopisk hud, selv om høy temperatur inne gjør luften noe ”tørrere”. Luftfuktere (med eller uten luftrensing) anbefales ikke. De har lett for å øke risiko for kondens og muggsoppvekst samtidig som de gir husstøvmidd mye bedre livsvilkår. Husstøvmidd er som kjent blant de verste allergenkildene ved atopi – sammen med pollen og dyr.
Jeg uttaler meg ikke om spesielle fabrikkmerker av apparater eller prepater.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLuftfuktere

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt