DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.

  • I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. "Tørr luft" er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv med kjemisk last.

  • Ideell luftfuktighet inne er mellom 20% og 40% relativ luftfuktighet og iallfall ikke over 50%.
    Når det er høyere luftfuktighet ute, blir det tilsvarende høy luftfuktighet inne.
  • For høy luftfuktighet inne fører svært ofte til kondens og fuktskader og/eller økt tendens til muggsoppvekst, bedre vilkår for husstøvmidd, mer avgassing fra diverse materialer

  • Mennesket har ingen sans for luftfuktighet.

  • "Tørr luft" er en følelse ved irritasjon av hud eller slimhinner som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv lastet med kjemi.

  • Hver voksen person avgir ca 40 gram vann pr time i utåndingsluften og er selv en "luftfukter".
  • Luftfuktere bør bare brukes til bevaring av antikke malerier, instrumenter o.l. og eventuelt til behandling av spesiell sykdom hvis legen mener det er riktig, og må da brukes i korte perioder

  • I de fleste husholdninger produseres det mye fukt fra ulike fuktkilder (dusj, vaskemaskin, tørketrommel, matlaging o.s.v.) uten god nok utlufting. Det er en viktig årsak til dårlig inneklima.


Luftfuktighet angis enten som gram vann pr kilo luft eller som prosent relativ luftfuktighet (%RF eller %RH (engelsk: relative humidity)).

Luftfuktigheten inne avhenger av luftfuktigheten ute. Er det høy luftfuktighet ute, blir den også høy inne. Er luftfuktigheten ute lav, blir den relativt lav også inne, men det er alltid mange vannkilder inne så luftfuktigheten der gjerne blir høyere enn ute.

Luftfuktigheten er avhengig av temperaturen! 100% RF tilsvarer en absolutt fuktholdighet av ca 1 g/kg luft ved - 15o C og 14,5 g/kg luft ved + 20o C.
Kald luft ved minusgrader ute inneholder derfor lite vann selv om den relative luftfuktigheten er høy. 1 g vann/kg luft tilsvarer omtrent 7 % RF ved temperatur 20o C. Derfor kan luftfuktigheten inne også bli lav og særlig der temperaturen er høy, eller ved jevn ventilasjon med brukbart luftskifte .
Innendørs luftfuktighet mellom 10 og 20% relativ luftfuktighet er imidlertid ikke skadelig. Da kan det dog føles godt å drikke mye rent vann. Bruk av luftfukter kan kanskje gi en følelse av mere komfort, men kan også være til skade for innemiljøet.


Ved høy lufttemperatur synker RF, og for høy innetemperatur er vanlig årsak til opplevelse av tørr luft (ved siden av luftforurensninger). Er RF 20% ved ca 26-28 o C, vil den bli ca 30% om man senker temperaturen til 20 o C. Høyere RF enn 40% vinterstid (når luften ute er tørr) er ikke ønskelig.

Høy luftfuktighet kan lett gi kondens på kjølige flater og dermed fuktskade, som stimulerer vekst av midd og mikroorganismer (særlig muggsopper) som kan bidra til sykdomsutvikling.


(Foto: K.Aas)

Er det kondens på vinduer (f.eks. i soverom eller klasserom) betyr det at luftfuktigheten inne er for høy i forhold til luftskiftet.

Kondens fører ofte til dypere fuktskade og gir gode vekstforhold for muggsopper. Avgassing fra en del materialer øker med høy luftfuktighet, f.eks av formaldehyd.

Luftfuktigheten inne avhenger i stor grad av luftfuktigheten ute og ved vinduslufting og vanlig mekanisk ventilasjon blir det ofte balanse i RF ute og inne. Ofte ligger RF inne 10-20 % høyere - unntatt ved høye innetemperaturer.

I moderne husholdninger brukes det mye vann som kan øke luftfuktigheten inne når det ellers er lav luftfuktighet ute. Dusjing, oppvask og oppvaskmaskiner, klesvask og tørking, tørketromler mm gir ofte et uønsket overskudd av fuktighet. Vi mennesker selv avgir også mye fuktighet til luften : ca 40 g vann pr time ved lav aktivitet (særlig aktuelt i dårlig ventilerte yrkesbygg, barnehager og skoler). Når det har vært lange perioder med fuktige værtyper, og det så blir tørt og klart vær, er det lurt å gjennomlufte bygningen for å få luftfuktigheten inne ned. Ved bruk av aktive ventilasjonssystemer skjer slik gjennomlufting hele tiden.

Når det klages over tørr luft, er årsaken som oftest at luften er forurenset av svevestøv som irriterer slimhinnene.

I følge undersøkelser i kontorbygg (og vel også i andre bygg) oppleves luften mest behagelig og ledsages av minst fornemmelse av "dårlig luft", tørrhetsfølelse og irritasjon i slimhinnene ved en relativ luftfuktighet på 30 - 40 %.

Dette tilsvarer en entalpi på ca 28 kJ/kg. (Entalpi = luftens totale varmeinnhold som varme i tørr luft + vanndamp)- et uttrykk for varmekomfort der 28 kJ/kg ansees å tilsvare optimal varmekomfort.)

Skal en oppnå maksimal varmekomfort (entalpi 28kJ/kg)ved lavere luftfuktighet, kreves noe høyere temperatur. Ved f.eks. 15% RF og 18o C synker entalpien til 23 kJ/kg. For å oppnå 28 kJ/kg må temperaturen da økes fra 18 til 23o C.

Optimalt inneklima vinterstid oppnåes vanligvis ved innetemperatur ca 20o C og en luftfuktighet på ca 30% (20-40%).

For evt å øke den relative luftfuktigheten fra 10-15% er det ofte tilstrekkelig å gjøre bruk av den ekstra luftfuktigheten i våtrommene: åpne døren inn til boligen fra bad og vaskerom.


Aktuelt spørsmål

I kontorbygget vårt er det veldig mange som klager over tørr luft. Vi skal kjøpe luftfuktere, men lurer på hvilken som er best.

SVAR:Alt eller det meste er allerede besvart i denne kunnskapsbanken. Vanligvis er det galt å bruke luftfuktere inne i Norge. Følelsen av tørr luft (les om det) skyldes vanligvis andre forhold. Les om Luftfuktighet og om luftfuktere. Lykke til!


Spørsmål om LUFTFUKTER MOT TØRRE ØYNE

LUFTFUKTER

Vår familie bor i et nytt hus med god ventilasjon, garantert ingen fuktproblemer, meget lav "lodden og hyllefaktor" og lite synlig støv. Ingen røyking el. dyr.
Far er pollenallergiker og et barn har mild astma og eksem. > Selv har jeg dokumentert tørre øyne og plages særlig hjemme fordi luften føles tørr. Sove med åpent vindu hjelper betraktelig, men det blir uaktuelt i pollensesongen. > Spørsmålet blir om det finnes noen enkel test for om luften virkelig er tørr, eller om det er andre årsaker til at den føles slik. (Mine øyne lengter etter en luftfukter!)

SVAR

Hei! Takk for henvendelsen. Det er tydelig at du er innemiljø-bevisst og observant!
Følelse av "TØRR LUFT" skyldes vanligvis ikke at luften er for tørr. Øynene skal vanligvis tåle relativ luftfuktighet (RF) godt under 20%, mens beste område inne er 20- 40 (50)% RF. Ved bruk av kontaktlinser trenges luftfuktighet i øvre sone av dette.
Mennesket har ingen sans som måler luftfuktighet. Følelse av tørr luft skyldes vanligvis andre ting som irriterer slimhinnene og særlig SVEVESTØV (obs for mineralullstøv!). I et nytt hus er det myer avgassing og mange KJEMISKE STOFFER som kan sitte på støvet og irritere. Kjenner du noen spesiell LUKT når du kommer utenfra? Hva med FORMALDEHYD, MALING?
Det kan jo også dreie seg om en lett infeksjon eller en lett allergisk reaksjon i slimhinnene, eller at du må anstrenge øynene for mye. Har du mye arbeid foran daraskjerm, eller annet som senker øyenslimhinnenes TOLERANSETERSKEL? Luftfuktere er vanligvis ikke løsningen og frarådes vanligvis., men det er noen som synes det virker behagelig. Når det er høy luftfuktighet ute, er det også høy luftfuktighjet inne. Hvis du føler deg mye bedre når det er tåke og regn eller sludd ute, kan det tenkes at en LUFTFUKTER vil hjelpe deg, men samtidig utsetter du bygningen for risiko for FUKTSKADE.

Vanlige hårhygrometere som er i handelen for en hundrelapp eller to, er svært ofte helt upålitelige. Digitale fuktmålere er gode. Enkle modeller er ganske rimelige. Spør en instrumenytforhandler.
Men først ville jeg nok anbefale at en øyenlege tar en titt på øynene dine.

Spørsmål om LUFTFUKTER VED TØRR HUD OG EKSEM

Terje skriver:
Er litt plaget med tørr hud og atopisk eksem. Vil Dere anbefale en luftfukter, evt med luftrenser? Bor i leilighet ved Oslo som pga varme fra naboer virker tørr. Er noe slikt (Navngitt apparat) OK?

SVAR
Ved atopisk hud og eksem blir huden lett irritert, men vanligvis skyldes det ikke at luften er for tørr. Det er en egenskap ved huden som skal behandles med rikelig fuktighetskrem (uten parfyme!).
Når det er regn eller rått vær ute, blir luftfuktigheten inne vanligvis høyere enn det som er å anbefale (20- 40 (50)% relativ luftfuktighet.
Ofte skyldes følelsen av tørr luft at luften er forurenset og vanligvis med kjemisk forurenset svevestøv. En luftrenser kan hjelpe noe, men vanligvis for dårlig. Det er bedre å skaffe seg en god støvsuger med allergifilter og legge forholdene til rette slik at rengjøringen blir grei.

Hvis det er varmt inne, er det oftere selve varmen som forverrer atopisk hud, selv om høy temperatur inne gjør luften noe ”tørrere”. Luftfuktere (med eller uten luftrensing) anbefales ikke. De har lett for å øke risiko for kondens og muggsoppvekst samtidig som de gir husstøvmidd mye bedre livsvilkår. Husstøvmidd er som kjent blant de verste allergenkildene ved atopi – sammen med pollen og dyr.
Jeg uttaler meg ikke om spesielle fabrikkmerker av apparater eller prepater.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt