DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Latexmaling (Lateksmaling)

(se bindemidler under vannbasert maling). Latex som naturprodukt kan gi IgE-mediert sykdom til dels av alvorlig art, men det er usikkert om latexmalinger kan gi dette. Det kan ikke utelukkes at støv fra slitt latexmaling kan utløse latex-allergisk sykdom, men det finnes ikke noen undersøkelser av dette, og jeg holder det for lite sannsynlig at dette skjer. Det vil da ikke være monomerer, men polymerisert latex som er av interesse.

En ny "annen generasjons" latex-maling er på markedet. Den inneholder renere råstoff og ingen løsemidler og har meget lav emisjon. Forskning ved NBI (Ingunn Milford Johannesen) har vist avgassing av VOC på under 100 ug/m³ allerede etter 4 timer.


Aktuelt spørsmål

Er det farlig for nyfødte å oppolde seg i rom/hus hvor det er nymalt med vannbasert latexmaling?

SVAR
Det kan være skadelig ut fra generell kunnskap, men har selvfølgelig aldri vært gjenstand for systematisk forskning. Nyfødte, småbarn (og alle andre) bør ha så ren og lite forurenset luft inne som mulig. Selv de beste malinger avgasser kjemiske stoffer i noen tid, og nymalte rom og gjenstander bør luftes ut ("utbaking") helst i en 14 dagers tid før de tas i bruk av nyfødte. Barneværelse bør ikke males når mamma innlegges for å føde, men helst noen måneder i forveien og luftes godt i ventetiden.. Også nyinnkjøpte møbler, madrasser o.l. bør luftes ut godt og lenge før de tas i bruk av den nyfødte.


Akrylmaling

Dette er maling og lakk med akrylharpikser (polymerer av akrylsyreestere og lignende). Malingene finnes ofte som vannbaserte blandinger (akryllateksmaling). Akrylmalinger er meget vannfaste, vaskbare og værbestandige. Akryllakker er klare eller fargede lakker med akrylharpikser. De er meget vannfaste og gulner ikke. Avgassinger innendørs kan ikke fritas for helseeffekter, men kunnskap mangler.

Oljemaling

Moderne løsemiddelholdige malinger inneholder ikke bare løsemidler, oljer og fargestoff, men er likesom vannbasert maling oftest tilsatt andre kjemikalier, inklusive biocider. Løsemiddelkomponenten representerer risiko for yrkesmalere som utsetter seg for løsemidlene regelmessig gjennom mange år, men ikke på noen måte for bruk til oppussing hjemme etc Under maling må det være god ventilasjon/utlufting. I motsatt fall kan det opptre hodepine, men ikke løsemiddelskade!

Disse malingene har tidligere gitt fra seg det meste av avgasser/løsemidlene i løpet av noen få døgn, men moderne oljebaserte malinger er nå mer komplisert sammensatt og kan avgi avgasser gjennom lang tid i tillegg til at de avgir særlig mye flyktige organiske forbindelser (VOC) de første døgn. Forskning ved NBI (Ingunn Milford Johannesen i hovedoppgave våren 1994) har vist mye VOC-avgassing i hele 60 døgn - det kan ta 8 uker før VOC-avgassing er nede på samme nivå som for vannbasert maling!

Kunstmalere har spurt om bruken av oljemaling (og evt andre materialer kan skade deres barn/foster. Svaret er nei, men de bør passe på å lufte godt når de bruker terpentin og andre løsemidler. Får de vondt i hodet av å jobbe, kan det være et varsel om begynnende løsemiddelskade (eller helt andre årsaker!)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideLatexmaling , (Lateksmaling) Akrylmaling, Oljemaling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
maling