DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Mistenkte allergenkilder

Lær pleier ikke gi atopisk allergi, selv om garve- og fargemidlene kan gi kontaktallergisk eksem. De skaper ikke problemer for innemiljøet hvis lærvarene ikke fører til ubehagelige lukter.

Dette gjelder også såkalte skinnmøbler som jo som oftest er trukket av lær (ikke av skinn). Noen antikke møbler er trukket med hestepels (hestehårsofa), og mange eldre møbler er stoppet med materiale forsterket av hestetagl. Slikt materiale kan avgi støv med aktive allergener som kan utløse allergireaksjoner.

Pelsvarer er vanligvis så gjennompreparert at de gir fra seg lite av allergenaktivt materiale fra det aktuelle dyret. Det er likevel noen som får øyen- og luftveisplager ved kontakt med pelskåper og lignende. Om det da dreier seg om atopisk allergi mot allergenholdig støv fra pelsen, hyperreaktivitet med reaksjoner på preparater brukt i pelsen elle kanskje betingede reflekser, er dårlig etterprøvd.

Skinn av reinsdyr eller andre dyr brukes mange steder som veggpynt. Mennesker med allergi mot reinsdyr (som ikke er uvanlig for eksempel i Troms og Finnmark) forteller at de ofte reagerer på slike pynteskinn også. NB slike skinn kan være tilholdssted for myriader av midd.

Utsagn om at slike ting ikke tåles, må i alle fall tas alvorlig. Der det foreligger opplysning om slike reaksjoner, bør pelstøy henges i skap som kan lukkes. Det samme bør klær som har vært i kontakt med dyr - hvis slike klær i det hele tatt bringes inn i huset.

ull

Ull fra sau er utbredt i mange tekstiler og klesplagg, og det kan finnes store mengder ullstøv innendørs. Allergi mot saueull er ikke særlig hyppig, men det forekommer hos noen uheldige.

(I "gamle dager" ble mange testet intrakutant (med sprøytestikk i huden) med dårlige ekstrakter av saueull og slo ut med vabler som liknet allergireaksjoner. "Allergi mot ull" var derfor tidligere en hyppig - og gal - diagnose. Det var fordi ekstraktene inneholdt irriterende stoffer som ga slike reaksjoner uten at det forelå allergi.)

Nå påvises slik allergi sjelden. Det er uvisst om vanlige mengder av ullstøv i innemiljøet fører til allergireaksjoner i luftveiene hos mennesker med ekte allergi mot ull, men det kan ikke utelukkes. Pasienter har fortalt om typiske allergiplager når de har vært i nærheten av risting av ulltøy og -særlig- strikking med løst ullgarn.

Angora

Angoraull er mer spesielt i denne sammenheng, for angoraull stammer fra kaninpels. Allergi mot kaniner forekommer hos mange barn (uten at det foreligger noen nøyaktige opplysninger om hvor hyppig dette forekommer i befolkningen). Sensibiliseringen som fører til slik allergi, skyldes nok mest at flere og flere barn holder kaniner som kjæledyr innendørs.

Ved dyrehårsallergi hos barn frarådes bruk av angoraull i en hver forbindelse. Det gjelder også i barnehager der det før eller senere kan komme barn med allergi mot kaniner.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideAllergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi