DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

INNELUFT

 • Det er inneluften som betyr mest for helsen
 • Inneluften er avhengig av nok tilførsel av frisk, ren uteluft
 • Inneluft er alltid mer mangfoldig forurenset enn uteluft fordi det er mange forurensningskilder inne
 • Inneluft forurenses gjennom kjemisk avgassing fra forskjellige materialer og mikroorganismer, husholdning, hobbyvirksomhet, etc og gjennom støv med kjemisk last
 • Mange forhold bestemmer kvaliteten av inneluft

Vi er inne ca 85 -90% av vår levetid, noen noe mer og andre noe mindre. Inneluftens kvalitet synes dermed viktigst for vår helse, trivsel og funksjon.

Uteluften er viktig særlig fordi den er vår kilde til "frisk luft" inne og det oksygen vi må ha. Uteluft inneholder imidlertid ofte luftforurensninger. Noen av uteluftens forurensninger kommer inn og bidrar til å forurense inneluften. Inneluften er imidlertid betydelig mer forurenset enn uteluften gjennom et mangfold av kjemiske stoffer i gassform og i og på støv fra kilder innendørs.

gutt

Dårlig luft

I mange situasjoner oppholder vi oss i dårlig luft innendørs. Det kan ha mange årsaker, men dreier seg om for stor belastning av luftbårne forurensninger i forhold til tilførsel av frisk luft, bl.a.:

 • for mange mennesker (og evt dyr) i forhold til luftvolum (karbondioksid m.m.)
 • smuss og støv fra forskjellige kilder (svevetøv)
 • matlagning
 • brenning av ved, koks, stearinlys
 • brenning av støv (pyrolyse)
 • andre husholdningstiltak
 • parfymer og aerosoler
 • andre (luktende) kjemikalier
 • avgasning (emisjon) fra forskjellige materialer (VOC)
 • mikroorganismer (støvbakterier og muggsopper)
 • luftlekkasje fra andre rom og/eller omluft

Aktuelt spørsmål


Spørsmål:
Hvor mange timer er nordmannen innendørs per døgn? Jeg husker jeg så en avisartikkel meduttalelse av Kjell Aas om det for noen år tilbake. Jeg er takknemlig for svar.Jeg har forøvrig tenkt å bruke det i en hovedoppgave som svipper innom nordmenns helsetilstand.

SVAR:
Gjennomsnittlig er voksne nordmenn inne 21-22 timer i døgnet og totalt ca 90 % av hele levetiden.
Dette er ulikt for mange grupper av nordmenn, og vi burde hatt en mer detaljert oversikt – spesielt i sammenheng med spørsmål om nordmenns helse. En gjennomsnittsverdi kan være misvisende. En nordmann som har hodet på en varm kokeplate og føttene i fryseboksen kan som kjent oppnå en normal gjennomsnittlig kroppstemperatur.

Vi burde vite hvor mye tid forskjellige grupper nordmenn tilbringer ute (for eksempel barn 1-6, 7-12, unge 13-18, voksne 19-40 og 41-60) i forhold til yrke (kontor, landbruk, veiarbeid etc), landsdel, bosted (bykjerne, tettsted, land) og hvordan de tilbringer tiden ute (gårdsdrift, skogstur, fortauskafe, hengekøye, fotballbane (aktiv eller tilskuer?)) osv. Det er slike variabler som er interessante i forhold til helsetilstanden.

På nettstedet www.innemiljo.net til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) kan du finne en oversikt over prosentvis forbruk av vektenheter luft (og mat, drikke) i forskjellige innemiljøer og ute (fra Holland, men vi har tilsvarende forhold i Norge). Søk der under: Innemiljø og deretter ”Luften vi puster i”.

Lykke til!


Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideInneluft

 

AKTUELLE KATEGORIER :
inneluft