DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
 S&S
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Urettmessige beskyldninger om barnemishandling atter en gang.
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
 
 El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
 
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 
 Forskrifter
 
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 
 Lover
 
 Normer. Grenseverdier
 
 Stortingsmelding 37, 1994
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
 
 Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

El-overfølsomhet og vernetiltak. Oppfølging 2.

(Som det står i Om denne nettsiden setter redaktøren pris på oppfølginger etter at spørsmål er besvart – gjerne med mer informasjon, evt om resultater, egne opplevelser og lignende. Også negative kommentarer er av interesse.
Det kan være lærerikt for oss alle. (”Den som tror han/hun selv er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig”).

Her er en oppfølging av spørsmål om El-overfølsomhet, grenseverdier og vernetiltak, samt oppfølging 1:El-overfølsomhet -ren innbilning? som bør leses først.


"Hei igjen!
Du har vel rett, og ledelsen har gått med på å bekoste en beskyttet arbeidsplass for den ansatte mannen, men billigst mulig.
Vaktmesteren har foreslått å tapetsere kontoret med hønsenetting. Vil en så billig løsning være god nok?"

SVAR:

Hønsenetting vil ikke beskytte godt nok mot ”elektromagnetisk stråling”.

Elektromagnetisk utstyr gir fra seg mikrobølger med forskjellig bølgelengde og frekvens. Hz angir antall svingninger pr sekund, og her er det snakk om GHz (gigahertz = milliarder Hz).

Det kan dreie seg om UHF (ultra high frequency) på 0,3 – 3 GHz, SHF (super high frequency) på 3-30 GHz og EHF (extremely high frequency) på 30-300 GHz).

Omsatt til centimetermål betyr dette at bølgelengden ligger i området fra 30 centimeter (frekvens: 1GHz) til 1 millimeter (frekvens 300 GHz). (Ta en titt inn i en mikrobølgeovn. Der er det metallplater med ca 2 millimeter hull.

Intensiteten av slik stråling avtar med avstanden fra kilden.
Hos dere kan det kanskje være tilstrekkelig om dere får til en kildefri sone på 10-15 meter til kontoret (med lukket dør). Er sånt alternativ kan du jo drøfte med mannen og evt. prøve ut.
Det forutsetter at det øvrige personalet respekterer en slik sone i sin bruk av mobiltelefoner og trådløse telefoner.

(Sist oppdatert 19. oktober 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterS&SEl-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2

 

AKTUELLE KATEGORIER :
S&S
bygningen
overfølsomhet