DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
 Bygningen
 Uteområdet
 Generelt om innemiljø i yrkesbygg
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Materialer og renhold
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Radon
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Er luften inne god nok?!

Når høst- og vinterværet setter inn, oppholder vi oss inne enda mer enn ellers. Da er det viktig at inneluften er god. Dårlig inneluft kan gå ut over helsen, gir dårligere trivsel, nedsatt arbeidsevne og mange inneklimaplager. Verdens helseorganisasjon (WHO) har skrevet at "God inneluft hører til menneskerettighetene".
Nå er det mange forhold som er med på å skape god eller dårlig inneluft, men luftskiftet (ventilasjonen) er vesentlig for å skaffe oss frisk og ren luft å puste i.

Det er stor forskjell på hvordan vi opplever og reagerer på inneluften. Noen mennesker er særlig følsomme og merker eller blir dårlige av meget lave konsentrasjoner av forurensninger som vi andre tåler selv i relativt høye konsentrasjoner. Det gjelder mennesker med overfølsom neseslimhinne eller med astma. De kan bli dårlige av mange slags irritanter) i luften, og for mange av dem virker for eksempel parfymelukt ille, selv om vi andre synes det lukter svakt og godt.
Andre mennesker er ekstremt overfølsomme for forurensninger inne og blir generelt dårlige av det. Det kalles gjerne multippel kjemisk intoleranse (MCS- MCS. De blir nærmest kronisk syke av vanlige innemiljø, men får egentlig ikke noen bestemt diagnose.

Vi andre merker at inneluften er forurenset eller dårlig først meget senere enn disse. Kanskje vi kjenner en ubehagelig lukt og at luften inne er dårlig når vi kommer inn fra frisk uteluft.
Av barnemunn:"Her lukter det promp og parfyme!"

Noen - men ikke alle - blir tunge i hodet eller får hodepine noen synes luften virker for tørr, kjenner krille i halsen eller svie i øynene. Andre kan føle seg uvel på andre måter eller blir unormalt trette, gjør flere feil, har vanskelig for å konsentrere seg.

Årsakene til dårlig inneluft kan være avgassinger fra materialer i bygget, innredningen og utstyr (for eksempel kopimaskiner, printere etc), eller fra oss selv og aktivitetene våre.
Mennesker puster ut mye vanndamp og karbondioksid (CO2 ) og avgir andre dunster i tillegg til det vi evt. har smurt oss inn med. Ved fuktskader i en bygning kommer det ofte vekst av muggsopper som kan bidra til dårlig inneluft.
Renholdet er veldig viktig for kvaliteten på inneluften, for mye støv blir svevestøv som vi puster inn, og det støvet kan bære med seg mye kjemiske stoffer. Innetemperatur og luftfuktighet er med i dette komplekse samspillet.

Men med god ventilasjon, det vil si godt luftskifte, skal hele tiden frisk uteluft erstatte forurenset inneluft. Så spørsmålet blir om ventilasjonen er god nok i forhold til hvor mye inneluften forurenses.
Hvordan kan du kontrollere det? Du kan bruke den aktuelle sjekklisten som Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har lagd for folk flest, henholdsvis
Sjekkliste for naturlig ventilasjon,
Sjekkliste for balansert ventilasjon
og Sjekkliste for bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon.
Siden fuktskader er den hyppigste årsaken til dårlig inneklima og forurenset inneluft, kan det også være lurt å følge sjekklisten for fuktrisiko.

I tillegg kan du jo vurdere innemiljøet ditt med "Kvalifisert skjønn metoden (KSM)"
KSM for bolig

(Reparert- sist oppdatert 13. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideyrkesbyggEr luften inne god nok?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
egen bolig
ventilasjon
om innemiljø og inneklima
generellt om egen bolig
yrkesbygg