DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
 Bygningen
 Uteområdet
 Generelt om innemiljø i yrkesbygg
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Materialer og renhold
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Radon
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 14. Belysning

Belysningsnivået kan måles med luxmeter og vurderes i forhold til normer for de forskjellige "synsfunksjoner" kombinert med andre faktorer som bestemmer lysets kvalitet: bl.a. dagslysforhold, lyskildenes farge-egenskaper, kontrast og skyggevirkninger, farger på omgivelsene, blending, flimring, blinking.

Selskapet for Lyskultur har litteratur, jfr f.eks. Detaljert tabell over belysningskrav i publikasjon nr 1. Et Luxmeter som gir øyeblikkelig svar, kommer på 1.500,- - 2.000,- kr.

Eksempel: Belysning på arbeidsplass skal være på 500 - 1000 lux avhengig av hvor krevende arbeidet er (søm og tegning krever 1000 lux). Reduksjon på inntil 10 % og alle andre forhold tilfredsstillende gir skår 2, en reduksjon på 10 - 20 % gir skår 3 og dårligere gir skår 4.

Lysrør med skarpt hvitt lys øker skår med 1 skåretrinn. Flimrende lysrør, blendende lys, skjærende farger på veggene gir økning med1-2 skåretrinn, avhengig av graden. Manglende dagslys for oppholdsrom gir skår 4, forholdsvis lite dagslys skåres med 2 eller 3. Skyggekasting på arbeidssonen (feil lyspunkt for arbeidsbord, kartruller skygger for noe av tavlen) trekker ned osv.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideyrkesbyggKSM for yrkesbygg 14. Belysning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
ENØK / HENØK
drift og bruk
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg
belysning