DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
 Bygningen
 Uteområdet
 Generelt om innemiljø i yrkesbygg
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Materialer og renhold
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Radon
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger inne

a/Tobakksrøyking inne

Hvis det er røykerom for personalet i samme etasje som andre arbeidsrom og oppholdsrom, må røykerommet ha eget ventilasjonssystem som gir undertrykk der. Det krever vanligvis at luftskiftet der må være 3-4 pr time eller mer.
Hvis dette ikke er tilfredsstillende vil lukt, tobakksgasser og fint støv fra røykingen følge med ut til fellesarealene hver gang noen går ut av røykerommet. Finstøvet fra røykingen vil så blande seg i støvet i fellesarealer og kontorer.
En slik situasjon gir skår 4.

Hvis det røykes ute ved luftinntak for ventilasjonsanlegg eller utenfor åpne vinduer slik at lukt trekkes inn, gis skår 3- 4 avhengig av grad av røyklukt (spør ansatt ikke-røykere). Det er vist at røykere som røyker ute (og i røykerom) fører røykelukt og røykestøv med seg inn. Hvis dette er merkbart inne, gis skår 2-3 etter skjønn. Bare absolutt røykfrihet gir skår 1.

b/ Asbeststøv eller -kilder inne

Det er fortsatt noen bygninger der inneluften kan forurenses av asbeststøv. Det kan dreie seg om galt plassert asbestmateriale som isolasjon på utsatte steder av ventilasjonssystem (ved aggregatene) eller som isolasjon på veggen bak varmeelementer. Eldre gulvbelegg (linoleum, vinyl) kan inneholde en type asbest som er mindre farlig, men om belegget er opprevet, kan det bidra til forurensning av støv som pustes inn.
Les mer om asbest

Vurdering

Skår 1 gis der det er helt sikker at det ikke finnes kilder til asbest.
. Asbestholdig gulvbelegg som er uten skade gis skår 2. Er slikt belegg skadet, gis skår 3.
Finnes det noe inne som inneholder eller kan inneholde asbest, gis dette skår 3
Finnes asbeststøv gis dette skår 4. Fjerning av asbestholdig gulvbelegg eller andre asbestholdige materialer må gjennomføres med foreskrevne sikkerhetstiltak inkl. fjerning av alt støv som kan være forurenset med asbestfibre. Hvis det har vært slurvet med dette, gis skår 4.

c/ Radongasser inne

Kommunen bør nå ha oversikt over radonforholdene i området. Hvis det er risiko for radongasser av betydning (blåleire, morenegrunn med tilførsel fra blåleire, spes. skifer, div. granitt), bør dette måles i bygningen. Radonkonsentrasjonen angis i bequerel pr kubikkmeter luft (bq/m3

Vurdering

  1. = Ingen risiko for radon i området. Målt radon er godt under 2oo bq/m3 i alle rom.
  2. = Lav risiko for radon i området.. Målt radon er 180 - 200 bq/m3
  3. = Noen risiko for radon i området, men radon er ikke målt inne i bygget. Målt radon er 200- 400 bq/m3
  4. = Klart risikoområde for radon, men radon er ikke målt. Målt radon er over 400 bq/m3

d/ Andre spesielle forurensninger inne

Dette kan særlig være aktuelt ved et stort forbruk av kjemiske stoffer som f.eks. av retusjeringsblekk og korrekturblekk, insektdrepende aerosoler (spray), bruk av kopieringsmaskiner og printere uten eget avtrekk., skopussemaskin nær arbeidssted. etc.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideyrkesbyggKSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
tobakksrøyk
om innemiljø og inneklima
kjemiske agens
yrkesbygg
luftforurensninger
inneluft
regler og forskrifter
kvalifisert skjønn-metoden
sykdom og helseeffekter