DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
 Bygningen
 Uteområdet
 Generelt om innemiljø i yrkesbygg
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Materialer og renhold
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Radon
 
 Er luften inne god nok?
 
 Kontorstoler er støvbomber
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)

For å vite hvor du skal gå, må du vite hvor du står!

Hvis det er mistanke om at det er noe galt i innemiljøet eller inneklimaet, må du først finne ut hva som kan være galt. Kvalifisert skjønn-metoden (KSM) egner seg meget godt for det. Det er med noen få unntak ofte liten nytte av spesielle og kostbare målinger. Med KSM kan du peke ut hva som er godt, hva som er mindre godt og hva som er dårlig eller meget dårlig. De vanligste eksemplene på dette for alle viktige forhold i innemiljøet er beskrevet i veiledningen. Så kan du tegne inn dette på stapelskjemaet og få illustrert hva som er for dårlig.

De fleste feil kan rettes opp noe med omtanke

Egeninnsats

Ta først for deg den eller de av de 16 staplene som viser "dårlig" eller "meget dårlig". Se i veiledningen hva som skal til for å godkjennes som "godt" eller "mindre godt". Mer detaljer kan du sannsynligvis finne ved å lete deg frem i denne kunnskapsbanken. Da får du nok noen ideer om hvilke tiltak du må gjenmnomføre - først og fremst med egeninnsats.

Angrip det dårligste først!

Noen ganger trenges omfattende bygningsmessige tiltak for å få det bra nok, men de fleste kan få det iallfall litt bedre med egeninnsats også da. I skoler og barnehager er "Aktiv MEIS / Aktiv DUE" gode eksempler på det.

Bygningsmessige tiltak

Dessverre er det ikke sjelden at det må gjennomføres endringer i bygningen for at innemiljøet skal bli godt nok. Noen ganger er det gjort geil fra begynnelsen av med arkitekttabber, feil i byggeprosessen e.l., og noe kan skyldes for dårlig vedlikehold eller feil bruk. Mange kunne trenge en bruksanvisning for boligen sin.

Hyppige bygningsmessige årsaker til inneklimasyke er fuktskader med vekst av muggsopper. Ikke sjelden er det også bygningsmessige forhold som gjør det svært vanskelig å gjennomføre et brukbart renhold. Vanlig er også problemer med ventilasjon og luftskifte.

Økonomi Oppretting av dette er ofte avhenghig av brukbar økonomi. Mange som ikke har det særlig romslig slik, kvier seg for de nødvendige ombygningene. Problemene skaper ikke sjelden uenighet og disharmoni i familien særlig hvis noen er eller føler seg syke. Helse må vi prioritere høyt, for dårlig helse er og gir i seg selv dårlig økonomi.

Det finnes noen, men dessverre for få økonomiske støtteordninger for oppretting av et dårlig inneklima. Oppdages bygningsmessige feil som fører til innemiljøplager i tide, er det byggmester og/eller selgeren som må ta den økonomiske belastningen. Noen ganger kan det være best å flytte. Ved salg av boligen må det gis full informasjon om alle kjente feil. Det kan jo også forekomme feil som selgeren selv ikke vet noe om. Da lønner det seg å ha forsikring mot dette.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideyrkesbyggTiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
egen bolig
om innemiljø og inneklima
yrkesbygg
tiltak
økonomi