DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
 MEIS og Aktiv MEIS
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Svigermorprøven i KSM
 
 KSMlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Egeninnsats, Sanering
 
 Godt innemiljø i skolen?
 
 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Uteområdet
 
 Innemiljø i boliger
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Tiltak mot husstøvmidd
 
 Innetemperatur - Gode råd
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

kvalifisert skjønn-metoden

Dokumenter:

Svigermorprøven i KSM
KSMlitteratur
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
Dårlig inneklima i barnehage
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
Ventilasjon i yrkesbygg
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager

 

DU ER HER :

Forsidetiltakkvalifisert skjønn-metoden

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk
tiltak
målinger og analyser