DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
 Generelt om målinger og analyser
 S&S
 Helseundersøkelser
 Støvmetoder
 
 Bakterieinnholdet i støv
 Kvalifisert skjønn-metoden
 
 Svigermorprøven i KSM
 
 KSMlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
 
 KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Normer. Grenseverdier
 
 TVOC og VOC metoder
 
 Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 14. Belysning

Belysningsnivået kan måles med luxmeter og vurderes i forhold til normer for de forskjellige "synsfunksjoner" kombinert med andre faktorer som bestemmer lysets kvalitet: bl.a. dagslysforhold, lyskildenes farge-egenskaper, kontrast og skyggevirkninger, farger på omgivelsene, blending, flimring, blinking.

Selskapet for Lyskultur har litteratur, jfr f.eks. Detaljert tabell over belysningskrav i publikasjon nr 1. Et Luxmeter som gir øyeblikkelig svar, kommer på 1.500,- - 2.000,- kr.

Eksempel: Belysning på arbeidsplass skal være på 500 - 1000 lux avhengig av hvor krevende arbeidet er (søm og tegning krever 1000 lux). Reduksjon på inntil 10 % og alle andre forhold tilfredsstillende gir skår 2, en reduksjon på 10 - 20 % gir skår 3 og dårligere gir skår 4.

Lysrør med skarpt hvitt lys øker skår med 1 skåretrinn. Flimrende lysrør, blendende lys, skjærende farger på veggene gir økning med1-2 skåretrinn, avhengig av graden. Manglende dagslys for oppholdsrom gir skår 4, forholdsvis lite dagslys skåres med 2 eller 3. Skyggekasting på arbeidssonen (feil lyspunkt for arbeidsbord, kartruller skygger for noe av tavlen) trekker ned osv.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserkvalifisert skjønn-metodenKSM for yrkesbygg 14. Belysning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
ENØK / HENØK
drift og bruk
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg
belysning