DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
 Sykdommer og plager
 Allergi
 Generelt om innemiljø og helse
 Overfølsomhet
 Mekanismene
 Sykdommene
 
 MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 
 Spesifikk kjemisk overfølsomhet
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
 
 El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2
 Kjemiske agens
 Mikroorganismer
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

overfølsomhet

Kategorier:

mekanismene
sykdommene

Dokumenter:

MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
Overømfintlighet . Overfølsomhet
Spesifikk kjemisk overfølsomhet
El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2

 

DU ER HER :

Forsidesykdom og helseeffekteroverfølsomhet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdom og helseeffekter