DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
 Sykdommer og plager
 Allergi
 
 Allergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull
 
 Vann
 
 Middlitteratur
 
 Allergenkilder ved atopisk allergi
 
 Andre allergenkilder
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Allergi
 
 Kryssreaksjoner
 
 Kuldeallergi, Dusjallergi, Vannallergi
 
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
 
 Miljøhemming: Lenker fra boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming
 Generelt om innemiljø og helse
 Overfølsomhet
 Kjemiske agens
 Mikroorganismer
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

allergi

Dokumenter:

Allergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull
Vann
Middlitteratur
Allergenkilder ved atopisk allergi
Andre allergenkilder
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
Allergi
Kryssreaksjoner
Kuldeallergi, Dusjallergi, Vannallergi
Overømfintlighet . Overfølsomhet
Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
Miljøhemming: Lenker fra boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming

 

DU ER HER :

Forsidesykdom og helseeffekterallergi

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdom og helseeffekter