DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
 Sykdommer og plager
 
 Hygieniske hustavler
 
 Ørebromodellen
 
 SBSlitteratur
 
 Kronisk tretthetlitteratur
 
 Sykdomsoversikt
 
 MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
 
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 
 Astma
 
 Kontorsyke
 
 Medisiner og behandling
 
 Overømfintlighet . Overfølsomhet
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Spesifikk kjemisk overfølsomhet
 
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 
 El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.
 Allergi
 Generelt om innemiljø og helse
 Overfølsomhet
 Kjemiske agens
 Mikroorganismer
 
 KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Dårlig inneklima i barnehage
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

sykdommer og plager

Dokumenter:

Hygieniske hustavler
Ørebromodellen
SBSlitteratur
Kronisk tretthetlitteratur
Sykdomsoversikt
MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
Astma
Kontorsyke
Medisiner og behandling
Overømfintlighet . Overfølsomhet
Syk av inneklimaet på skolen
Spesifikk kjemisk overfølsomhet
Dokumentasjon, bevis og indisier
Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.

 

DU ER HER :

Forsidesykdom og helseeffektersykdommer og plager

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdom og helseeffekter