DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
 S&S
 Økonomisk støtte
 
 Økonomi
 ENØK / HENØK
 
 ENØKlitteratur
 
 Energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)
 
 KSM for yrkesbygg 14. Belysning
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 Kulde og oppvarming
 
 Presseklipp: Strømregningen øker kraftig
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Gasspeis uten avtrekk - og astma
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 Kulde og oppvarming
 
 Stønadsordninger
 
 Leie en potensielt helsefarlig bolig
OM INNEKLIMA.COM

ENØK / HENØK

Dokumenter:

ENØKlitteratur
Energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
Kulde og oppvarming
Presseklipp: Strømregningen øker kraftig
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Gasspeis uten avtrekk - og astma

 

DU ER HER :

ForsideøkonomiENØK / HENØK

 

AKTUELLE KATEGORIER :
yrkesbygg
økonomi
egen bolig
om innemiljø og inneklima
skoler og barnehager