DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
 S&S
 Økonomisk støtte
 
 Økonomi
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Innemiljø og Økonomi
 
 KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
 
 KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
 
 Kulde og oppvarming
 
 Stønadsordninger
 
 Leie en potensielt helsefarlig bolig
OM INNEKLIMA.COM

Leie en potensielt helsefarlig bolig

Jeg har ikke tall på hvor mange henvendelser denne nettsiden har fått fra leieboere som opplever sykdom eller sykdomsrisiko i boligen, men som ikke får utleier til å bedre forholdene. Aller mest dreier dette seg om boliger med fuktskade og muggsoppvekst, men også boliger med høye konsentrasjoner av radon.
Utbedring av sånt krever ofte omfattende og kostbare tiltaksom utleier kvier seg for.

I alle tilfeller som denne nettsiden har fått henvendelser om, har utleierne stått på sitt, og leieboerne har vært den tapende part.
Slik har det vært også for kommunale boliger, til tross for at slike offentlige bygg, i motsetning til private, plikter å forholde seg til bl.a. anbefalte faglige normer for inneklima fra Folkehelsa.
Det som angis der, har dog ikke lovmessig gyldighet, så leieboer når ikke frem med juridisk hjelp.

Mye kunne vært unngått med større aktsomhet i valg av bolig , men ofte oppdages feilene først etter at boligen har vært i bruk i noen tid.

Da er det mange som kunne ønsket seg at leiekontrakten hadde inneholdt noen helseorienterte garantier. Det gjør den vanligvis ikke noe som også kan virke urealistisk sett fra utleiers side.

Konsekvensen ved slike situasjoner blir å forsøke å finne en ny og bedre bolig, og gjøre det med våkne sanser og kritiske blikk denne gangen.

Leieboerens økonomi er ofte avgjørende.
Mange som leier kommunale leiligheter med dårlig inneklima, havner derfor ofte i en uløselig konflikt og må fortsette å slite med helseskader som boligen påfører dem.
De har all grunn til å være bitre over samfunnets urettferdige vilkår.

(Sist oppdatert 10. oktober, 2012)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideøkonomiLeie en potensielt helsefarlig bolig

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
økonomi