DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Uteluft
 Inneluft
 Luftforurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Luktlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Frisk luft. Uteluft
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Syk av inneklimaet på v.g. skole

(Spørsmål 26.mars 2008).
Hei, Jeg er en gutt på 17 år som blir dårlig etter å ha vært inne på skolen i et kvarter. Dermed blir hele dagen, av og til to dager ødelagt. Jeg er sjelden syk når jeg ikke har vært på skolen, men når jeg er der tetter nesa seg, hodet mitt begynner å verke og jeg får pustevansker. I dag fikk jeg vondt i brystet også.
Dette er svært vanskelig og jeg er sikker på at dette hemmer meg mye. Folk har tidligere tatt opp luftkvalitet og klima, men jeg har på følelsen av at de rett og slett "driter" i det!
Derfor lurer jeg på om det går an å gå en annen vei med det? Og hva kan man gjøre med dette?

SVAR
Det du beskriver er ulovlig i henhold til . Opplæringsloven § 9a

I §9a står det: ” Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".
Det betyr at skolen må være slik at du ikke blir syk der.

Utdanningsdirektoratet har lagd en brosjyre om hvordan elever/foreldre kan gå frem for å få gjennomført nødvendige endringer, se omtalen av Brosjyre om elevers rettigheter.
Du, foreldre eller skoleutvalget bør forsøke å gjøre slik som det anbefales i den brosjyren. Som elev i videregående skole, skal klagen rettes ttil skoleeier, vanligvis fylket.

Men som du kan lese om i denne nettsiden om en tilsvarende sak , er det flere som strever med dette slik at det overveies å gå til politianmeldelse (som neppe vil nytte).
Jeg regner med at du har tatt opp plagene dine med fastlegen.

(Sist oppdatert 28. mars 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligluftkvalitetSyk av inneklimaet på skolen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
inneluft
S&S
regler og forskrifter
luftkvalitet
sykdommer og plager