DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Uteluft
 Inneluft
 Luftforurensninger
 
 KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
 
 Luktlitteratur
 
 KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
 
 KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
 
 KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
 
 Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
 
 Ventilasjon i yrkesbygg
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Syk av inneklimaet på skolen
 
 Frisk luft. Uteluft
 
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 
 Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler.

Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til kunnskapsministeren

: «Det er liten tvil om at et godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse og læringsmiljø.
God og frisk luft er en svært viktig forutsetning både for å holde konsentrasjon og for å unngå helseplager.
Utviklingen i antall barn med astma er bekymringsfull, og dette er et tegn på at mange barn ferdes i for mange miljøer med for dårlig inneklima. Skolen er en helt sentral del av barns oppvekst, og inneklima må ha høy prioritet.

Kan statsråden orientere om hvilke standarder og kontrollsystemer som er etablert for å sikre barn et inneklima på skolen som fremmer et godt læringsmiljø?»

Gunnar Gundersen (H) innledet debatten slik: (Forkortet av redaktøren):
”En kjapp runde på Internett viser at «Inneklima i Skole-Norge» er et hett tema rundt omkring over det ganske land.
Overskrifter som «Skole går på helsa løs», «Spiser piller for å klare skoledagen pga dårlig inneklima» og «Skolen, en helserisiko» har vært oppslag i forskjellige medier bare de to–tre siste månedene. De representerer et utvalg av mange artikler som illustrerer at forhold i Skole-Norge ikke er helt som de bør være.

I mange kommuner er det ofte manglende kunnskap om inneklimaets effekt, og om de krav som kan stilles.
Norsk institutt for luftforskning gjennomførte en elevbasert forskningskampanje i 2003. Den hadde stor oppslutning – totalt 688 skoler – og er det nærmeste jeg har kommet en kartlegging av situasjonen i skolen.
Undersøkelsen avdekket at 35 pst. av de undersøkte klasserommene hadde problematisk luftkvalitet, mens 7 pst. hadde uakseptabel luftkvalitet.

---
Det er dokumentert at luften i klasserommet har vesentlig betydning for elevenes prestasjoner på skolen. Elevene jobber både raskere og bedre med lavere innetemperatur og god utlufting i skolelokalet. Skolen skal formidle kunnskap og utvikle kompetanse. Inneklima blir en viktig del av hvor godt læringsmiljøet framstår. ¨

Dårlig inneklima i skoler og i barnehager er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem.
Astma er nå noe som over 10 pst. av norske barn har, ifølge Norges Astma- og Allergiforbund. Undersøkelser fra Oslo viser, ifølge samme kilde, at opptil 20 pst. av barna kan defineres som barn med astmaplager.
Når inneklimaet er dårlig, plages barna mer – og det medvirker også til at flere barn blir syke eller sykere.

Skolen er en sentral del av alle barns hverdag. Den skal være en plass der man utvikler kunnskap og kompetanse. Da kan den ikke være en plass der man opplever at ens plager kanskje forsterkes.

Inneklima er ikke bare CO2. Vi snakker også om støv, om avgasser og om fukt.
---

Det er ikke slik at man ikke har fokusert på dette problemet, men det kan være noe med den måten vi tilnærmer oss problematikken på, som gjør at gode ønsker og god vilje ikke gir de ønskede effekter.
---
Det er gjort mye bra, men spørsmålet er om det er nok, og om det er effektivt med hensyn til å nå målet. -- .

Mangel på kompetanse på, kunnskap om og kjennskap til dette området er fortsatt stort.
Jeg tror mye av utfordringen ligger i at vi kanskje har satset for ensidig på egenkontroll og på opplysning om rettigheter og krav på dette området. Tiltakene er vel og bra, men blir fort for krevende, for byråkratiske og for lite tilgjengelige for den enkelte elev, lærer, rektor eller foresatte.

Det var mange innlegg og svar fra kunnskapsministeren. Les interpellasjonsdebatten selv!

(Dokumentet er reparert etter skade og gjenopprettet 18. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideegen boligluftkvalitetInterpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler

 

AKTUELLE KATEGORIER :
MEIS og Aktiv MEIS
skoler og barnehager
generelt om innemiljø og helse
regler og forskrifter
luftkvalitet