DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
 Generellt om egen bolig
 Materialer og byggeprosesser
 Drift og bruk
 Luftkvalitet
 Spesielle problemer
 Ergonomi og sikkerhet
 Uteområdet
 Fukt
 
 Luftfuktmåling
 
 Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
 
 Vann
 
 Fukt og mikroorganismer
 
 Våt-betonglitteratur
 
 Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
 
 Luftfuktere
 
 Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
 
 Fukt i betonggulv
 
 Fuktskadesykdom
 
 KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
 
 Muggsopper ute og inne
 
 Fukt- og vannskadelitteratur
 
 KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
 
 WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Fuktskade. Vannskade
 
 Vanlige årsaker til fukt
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
 ENØK / HENØK
 
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 
 Faktablad
 
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 
 Stønadsordninger
 
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 
 WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
 
 Balansert ventilasjon og luftfuktighet
 
 Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
 
 Ventilasjonstyper
 
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 
 Er luften inne god nok?
 
 Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
 
 Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

fukt

Dokumenter:

Luftfuktmåling
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Vann
Fukt og mikroorganismer
Våt-betonglitteratur
Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
Luftfuktere
Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
Fukt i betonggulv
Fuktskadesykdom
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
Muggsopper ute og inne
Fukt- og vannskadelitteratur
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Fuktskade. Vannskade
Vanlige årsaker til fukt
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsideegen boligfukt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
egen bolig